Argyranthemum Frutensces

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
 • Angelic Giant Pink

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Rosa enkel

 • Daisini Magenta

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Rød-Lilla

 • Golden Butterfly

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2,4-15 og 17
  Farge: Gul

 • Grandaisy® Deep Red

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Mørk Rød

 • Grandaisy® Orange Red

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Orange Rød

 • Grandaisy® Pink

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Rosa med ring

 • Grandaisy® Red 18

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Rød orange

 • Grandaisy® Yellow

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Gul

 • Grandaisy®White

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2,4-15 og 17
  Farge: Hvit

 • La Rita® Hot Pink

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2,4-15 og 17
  Farge: Rosa

 • La Rita® Red 15

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Rød

 • Lolly

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Rosa

 • PTN™ Go Daisy® Coral w/ring

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2,4-15 og 17
  Farge: Rosa m ring

 • PTN™ Go Daisy® Simply Coral

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Korall

 • PTN™ Go Daisy®Barbie

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2,4-15 og 17
  Farge: Lys rosa m mørk ring

 • PTN™ Go Daisy®Simply Lilac

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Lilla

 • White Mocha

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2,4-15 og 17
  Farge: Hvit m doble kronblader

 • Maxie

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Hvit enkel

 • Dana

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Hvit enkel

 • Daisy Crazy® Summit Dark Pink

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Rosa, enkel

 • Daisy Crazy® Summersong White imp

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: hvit, fylt

 • Daisy Crazy® Summersong Rose

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Rosa fylt

 • Daisy Crazy® Starlite Red

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Rød enkel

 • Daisy Crazy® Sole Mio imp.

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Gul halvfylt

 • Daisy Crazy® Cherry Harmony

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Rødrosa halvfylt

 • Daisy Crazy® Carmine Red

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Karminerød enkel

 • La Rita® Rose

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Rosa m rosa knapp

 • La Rita® Yellow

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Gul enkel

 • La Rita® Compact White

  Vekstkraft: 1
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 4-15 og 17
  Farge: Hvit

Last ned dyrkningsveileder Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Argyrantemum Frutescens

Dana

Jord:

Veksttorv, gjerne med innblanding av perlite.

Potte:

10 -12 cm (8 cm firkantpotte).

Temperatur:

Stikking 20 °C, potting 18 – 20 °C. Senk til 15 – 17oC en uke etter topping.

Unngå for høy temperatur i knoppdanningsfasen, dette vil hindre knoppdanning, og det vil ta lang tid før plantene kommer med ny knopp.

Antall pr. m2:

Varierer med pottestørrelse, 30-35 planter /m2 (11 cm potter).

Luftfuktighet:

Høy luftfuktighet i starten på kulturen stimulerer bryting og vekst. Lav luftfuktighet i slutten hindrer strekningsvekst og gråskimmel. Høy luftfuktighet hindrer opptak av Ca og andre næringsstoff som er vanskelige å ta opp. Forsøk å holde RF på 70 – 85 % i 10 dager etter topping og deretter 50 – 60 %.

Gjødsling/vanning:

Ledetall i starten 2,5 og ned i underkant av 1,5 i slutten av kulturen.

Mye nitrogen i starten av kulturen. Senk nitrogengjødslinga i slutten av kulturen.

Høye nitrogentall i slutten av kulturen kan gi gjennomvoksing.

Vær obs slik at planten får nok tilgang på Ca, (luftfuktighet, forholdet K/Ca).

Ikke tørk plantene i etableringsfasen, det gir dårlig bryting.

pH: 5,0- 6,0. Jernmangel kan være et problem ved høy pH. Margeritt krever mye jern i næringsløsningen, 3 ppm er fint (ved LT 2,0)

CO2: 700 – 900 ppm. Vekstfremmende, men ikke noe krav.

Topping/bryting:

For å oppnå god bryting i plantene er det viktig at plantene er i god vekst og at ikke stiklingene er for store/gamle. Topp planta når den er ca 4 cm høy og ta bort 0,5 – 1,5 cm slik at den er ca 3 cm etter topping.

Lav luftfuktighet, spesielt i kombinasjon med høy temperatur gir dårlig bryting.

Dårlige lysforhold gir også dårlig bryting. En regel som vanligvis stemmer er topping en uke etter potting, og første vanning med CCC en uke etter topping (avhengig av pottestørrelse).

Plantevern

Utsatt for algesopper.

Førebyggende tiltak:

 • God luftig jord, gjerne med innblanding av 20 % perlite.
 • Godt renhold før inntak.
 • La ikke plantene stå for våte.
 • Vanning med Apron rett etter topping, 4 ml/100 liter vann.
 • Per Aqua i gjødselvannet 0,5 – 0,6 l pr 1000l vann hver 3 uke.

Vær obs på at Pythium kan være vanskelig å påvise, men gir store vekstreduksjoner. I tillegg blir plantene mer utsatt for gråskimmel og lagringskvaliteten på planten blir sterkt redusert. Angrep av Phytophtora kan også gjøre stor skade i margeritt.

Meldugg:

Argyranthemum kan angripes av mjøldogg. Forebyggende sprøyting med Topas anbefales.

Gråskimmel:

Etter topping anbefaler vi en forebyggende sprøyting mot gråskimmel, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres innen en uke etter topping.

Skadedyr

Chrysantemum frutescens er utsatt for angrep av trips, kvitfly og bladlus.

Hærmygg reduserer veksten i planten og er innfallsport til rotsopper. Bruk nematoder og Hypoaspis.

Lys:

Bruk 6.000 – 10.000 lux, i 10 -12 timer fram til topping og deretter 16 – 18 timer. Plantene må ha lang dag for å danne blomsterknopp.

Vekstregulering – vekstkurver:

Behovet for retardering vil variere etter lysforhold, temperatur osv. Det kan være vanskelig å vurdere tilveksten fra uke til uke i forhold til tidligere år og tenkt salgsstørrelse. Det er derfor viktig å ta målinger hver uke. Ved å ta slike målinger kan en kontrollere strekningsveksten fra uke til uke og ved å arkivere målingene kan en sammenlikne med vekst fra tidligere år. Ved å bruke vekstkurver kan man lettere styre veksten. Har du spørsmål angående vekstkurver å ta kontakt med G3 Ungplanter.

CCC behandling

Veiledningen bygger på 46 % CCC.

Viktig at plantene er godt fuktige ved CCC behandling, er de for tørre får en lett sviskade, og virkningen av CCC vanningen kan bli utilsiktet.

Vanning

Vann plantene med CCC 1 – 3 ganger alt etter innpotningstid, temperatur, gjødsling osv.

Første vanning 5-6 dager etter topping når skuddene er 0,5 – 1,0 cm lange. Det er veldig viktig at plantene er godt oppvannet før de vannes med CCC, dette for å unngå sviskader.

Dosering: 1,0 (-1,5 l )/100 l vann, 50 ml pr. potte. Ved seinere vanninger kan det være aktuelt å senke dosen til 0,7 – 1,0 l/100 l vann. Det bør gå 10 til 14 dager mellom hver vanning. Viktig at en bruser over med reint vann etter vanning for å unngå sviskade på bladene.

Plantene bør ikke vannes etter at knoppene er synlige da CCC behandlinga henger i etter utplanting og vil hindre vekst og utviklinga av plantene. CCC vanning senker pH, dersom en starter med lav pH i torva, kan pH bli så lav at en kan få skader på røttene etter 2-3 vanninger. NB! Viktig å måle pH i potta regelmessig.

Sprøyting

Dose 200 – 250 ml/ 100 l vann. Sprøyting etter behov i slutten av kulturen. Sprøyting med den oppgitte dosen skader ikke blomsten.

Alar og Bonzi

Alar kan også brukes som retardering, men vær obs på at Alar er et systemisk middel som retarderer hele planta. Dose: 250 g/100 liter vann. OBS! For hver Alarsprøyting du gir, forsinker du blomstringstidspunkt med 5-7 dager.

Sist i kulturtida kan plantene også sprøytes med Bonzi, 250-400ml / 100 liter vann.

Dropp

Et dropp på 6-7 grader er effektiv retardering. Start ikke før skuddene er 2 -3 cm lange, da tidligere dropp kan føre til dårlig og ujevn bryting. 

Retardering gule sorter (Yellow Empire, Sole mio Imp)

Start rett etter bruddene er kommet ut selv om det ser ut som plantene ikke kommer til å strekke seg.

Intensiv retardering i hele vekstperioden, særlig for Yellow Empire. Ikke slutt for tidlig. Bruk samme dosering som for hvite, men en kan også bruke Bonzi: Vanning 100 ml/100l, Sprøyting 200 – 500 ml/100l.

Lav temperatur etter bryting og/eller bruk Alar kan være aktuelt for å redusere strekningsveksten.

Viktig at andre vanning blir utført før plantene strekker seg (7-10 dager etter første vanning).

Kulturtid/inntak

8 – 12 uker avhengig av innpotningstid, lys og temperatur. 10 – 12 uker tidlig og 8-9 uker til 17. mai.

Dyrkingsveiledning Argyranthemum Daisy Crazy

Jord:

Veksttorv, gjerne med innblanding av Perlite.

Potting

Det anbefales en pottestørrelse på 11-13 cm.

Antall pr m2:

20-35 potter/m2. Plantene settes på avstand etter ca 5 uker.

Lys/temperatur:

De optimale lys og temperaturforhold etter rotning er:

Lang dag 16-18 timer, temperatur 14-15oC

Vanning/Gjødsling

Vannes med et ledetall på 1,8-2,5

PH 5,5-6,0

Retardering:

Stor variasjon i vekstkraft mellom de ulike sortene, og dermed stor variasjon i behov for vekstregulering.

Vannes med 46 % CCC, konsentrasjon: 0,5-1,5 liter/100 liter vann, dose avhenger litt av veksten i plantene og sort. Vær obs på at høye konsentrasjoner kan gi sviskader. Viktig at en bruser over med reint vann etter vanning. Bonzi kan også brukes 100-150 ml/100 liter vann NB! Temperatur og sortsavhengig.

Første vanning ca 1 uke etter topping, når de nye skuddene er ca 0,5-1,0 cm lange. Andre vanning ca 2 uker etter topping og tredje vanning ca 3 uker etter topping. Bruk lavere dosering på de to siste vanningene.

 

Ellers dyrkes Daisy Crazy som vanlig Argyranthemum.

Argyranthemum

Frutescens:

«the white flowering Daisy»

Denne evig blomstrende planten som på folkemunne kalles Margeritt blomstrer fra tidlig vår til sen høsten ved riktig stell.

Den kommer opprinnelig fra Kanariøyene og ønsker seg fullt sollys hele dagen, den er fantastisk i store potter/urner eller bed samtidig som den tar seg godt ut i en liten potte midt på bordet hvor den gir blomster hele sommeren, visne blomster bør plukkes bort.

Det er mange flotte fargerike varianter av denne flotte eviggrønne planten. Den begynner å blomstre tidlig på våren og blomstrer flott ut hele sommeren med riktig stell.

Denne fargeklatten vil tiltrekke seg beundrende blikk fra gjester og mange flotte sommerfugler til terrassen din.

Gjødsling: Enten må man gi planten langtidsgjødsel i potten når det pottes eller vanne med flytende gjødsel en gang i mnd.

Vanning: Denne planten gjør ingenting av å ha en liten tørke en dag før den vannes opp igjen. Men ikke så tørt at planten henger.

Blomster: Visne blomster skal tas bort slik at planten kan konsentrere seg om å lage nye blomster i stede for frø.

 

Gå tilbake