Bayersk hengenellik

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
  • Napoleon III

    Vekstkraft: 3
    Antall i brett: 83
    Leveringsuke: 2-12
    Farge: Mørk rosa

Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Bayersk Hengenellik

Jord

Standardjord gjerne med innblanding av Perlite. pH 5-6,5.

Potting

Bruk 11-12 cm potter.

Temperatur

15-18oC. I starten av kulturen mens plantene står i kort dag er det en fordel med temperatur på ca 15oC, det gir god brytning. Lave temperaturer under knoppdanning (lang dag) kan gi lang blomsterstilk.

Gjødsling

Gjødsles moderat med ledetall 2-3, ikke for mye nitrogen da dette kan gi løs vekst.

Antall pr m2

25-35 planter pr m2

Plantevern

Etter topping anbefaler vi en forebyggende sprøyting mot gråskimmel, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres innen en uke etter topping.

Plantene er også utsatt for Fusarium, og det anbefales å vanne plantene med Topsin etter topping, gjerne i kombinasjon med Apron. Nellik er også særlig utsatt for trips.

Lys

Gi plantene kort dag (10 timer lys) i 2-3 uker etter innpotting for å få god bryting i plantene. Deretter lang dag, gjerne med tilleggslys 3.000 – 6.000 lux i 14-18 timer i døgnet. Planten er lyskrevende.

Bayersk hengenellik er en langdagsplante, blomstene induseres når planten dyrkes i lang dag.

Vekstregulering

Vanning med ccc 700 ml CCC/100 l vann når skuddene er 4-7cm lange etter topping. Vanning med CCC 1-2 ganger etter behov. Ved god vekst og en vanning får planten ofte lange blomsterstilker. Tre vanninger kan være aktuelt ved gode vekstforhold.

Kulturtid

Uten noe særlig vekstlys 75 – 100 dager.

Med vekstlys 65 – 90 dager.

Gå tilbake