Begonia Tuberhybrida

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Begonia tuberhybrida

Jord

Pottes i en standardjord/luftig torv gjerne med innblanding av Perlite, for å få luft til røttene. pH rundt 6. Ved for høy luftfuktighet kan enkelte sorter få bladskader, vi anbefaler derfor å lufte på milde gråværsdager.

Potting

10-12 cm potter. Pluggplantene bør pottes straks etter mottak, senest innen en uke etter mottak. Ved for sein potting forringes kvaliteten. Hvis det av praktiske årsaker ikke kan pottes med en gang så skal plantene settes ut på bord. Der bør de stå lyst, ikke for varmt (16-18oC) og forholdsvis tørt. Det vil hemme uønsket strekningsvekst.

Ompotting til 6 cm pluggbrett er aktuelt, det gir jevnere vekst i plantene etter innpotting.

Temperatur

Etter innpotting holdes 18oC i resten av kulturtida, undervarme er gunstig.

Når blomsterknoppen begynner å vise seg, kan temperaturen senkes til 16-17oC. Når blomsterknoppen utvikles enda mer kan temperaturen senkes ytterligere.

Gjødsling/vanning

Start med lavt ledetall tidlig, LT 1,0. Etter at røttene når ut til pottekanten gis regelmessig tilførsel av næring. Gi en næringsløsning med et ledetall i potta på 1,5-2,0.

Plantevern

Knollbegonia er en frisk kultur, normalt trengs ingen bekjempning. Små planter som utsettes for stress er utsatt for angrep av sopp, forebyggende vanning med Apron og Topsin er da aktuelt.

Lys/daglengde

Gi tilleggslys i mørke perioder. Lang dag med 14-16t lys fremmer både den vegetative veksten og blomsterinduksjonen. Knollbegonia er en langdagsplante med kritisk daglengde på 12 timer. Det må skygges ved sterkt sollys.

Vekstregulering

CCC

Sprøyting ved behov, det er kun enkelte sterkvoksende sorter som behøver retardering.

Dose: 80 – 100 ml/100l vann. Første sprøyting ca. 4 uker etter potting, det er som regel nok med en gangs retardering. Retarder ikke etter synlig knopp, og ikke på små planter som ikke er i god vekst. Sortsgruppen Nonstop Mocca er mer kompakt enn Nonstop

Avstand

Sluttavstand for 10 cm potter er 40-50 potter/m2. Større planter i 11 -12cm potter krever mer plass, 30-45 potter pr m2.

Kulturtid

Fra innpotting i februar til ferdig salgsplante er kulturtiden 12-14 uker, hvis tilleggslys brukes

Gå tilbake