Bidens

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Bidens ferulifolia

Jord

Standardjord gjerne med innblanding av Perlite eller Grodan. pH 5-6.

Potting

Minimum 20-25 cm ampel. Blir absolutt best med stort voksemedium.

Potte: 11-12 cm.

Temperatur

Første 1-3 ukene ca 18-20oC som gir rask start, deretter gradvis ned mot 12-14oC.

Gjødsling

Forholdsvis næringskrevende. LT 2-2,5, for mye nitrogen gir løse planter. Første vanning 70 % nitrogen og 30 % Pioner, Superba, Superex e.l., deretter 40 % nitrogen og 60 % Pioner, Superba, Superex e.l. Relativt vannkrevende, la derfor ikke plantene tørke ut.

Topping

Toppes første gang rett etter potting (bør toppes 2 ganger), og hvis det blir nødvendig kan plantene toppes flere ganger igjennom kulturen, men ikke topp senere enn 4 uker før plantene skal være salgsklare.

Plantevern

Etter topping anbefaler vi en forebyggende sprøyting mot gråskimmel, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres innen en uke etter topping.

Lys

2.500-5.000 lux i 14 t gir en god og tett plante. Tåler mye lys.

Vekstregulering

Bonzi: 200ml/100 l vann, flere sprøytinger er aktuelt.

Alar: Sprøyt med 0,3 % når skuddene er 2-3 cm lange, andre behandling når endelig størrelse på planten er nådd. Vekstregulering er sortsavhengig.

DROPP er anbefalt, 8 graders DROPP i 4 timer fra kl 04.00. Ved bruk av DROPP reduseres behovet for kjemisk vekstregulering.

Gå tilbake