Bracteantha

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Bracteantha bracteatum

Jord

Standardtorv av god kvalitet.

Potting

12 cm potter – 2 liter

Temperatur – kulturtid

Hold 18-20oC etter innpotting. Et par uker etter potting senkes temperaturen trinnvis til 12-15oC.

Kulturtida er 8-11 uker fra innpotting avhengig av temperatur, lysforhold, tidspunkt for innpotting og pottestørrelse.

Gjødsling/vanning

Bracteantha er ikke spesielt kravstor til vanning, la plantene tørke litt mellom hver vanning. Næringsbehovet er middels stort, bruk LT 1,8 – 2,0. Svært høgt ledetall og /eller våte planter kan føre til problem med opptak av næring og dårlige røtter. pH i torva bør være 5 – 6.

Topping

Plantene toppes normalt en gang.

Plantevern

Etter potting anbefales en forebyggende sprøyting mot sopp, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres 1-3 uker etter potting. En vanning med Topsin og Apron er også aktuelt, dette gjøres 2-3 uker etter potting.

Plantene må ikke stå for tett, det fører til bladgulning og fare for angrep av gråskimmel. Forebyggende sprøyting mot mjøldogg er aktuelt.

Bracteantha er utsatt for angrep av bladlus, kvitfly og minerfluer.

Lys

Godt vekstlys gir rask og god vekst i plantene, plantene skal ikke skygges

Vekstregulering

Dropp har god effekt. Ved moderat dyrkingstemperatur er det mindre behov for veksthemming. Ved behov kan plantene sprøytes med 2-3 promille Alar. Vanning med 0,4 – 0,5 % CC har god effekt.

Gå tilbake