Calibrachoa

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Calibrachoa

Jord

Bruk lett jord gjerne med innblanding av Perlite eller lignende. Start med lav pH i dyrkingsmediet, pH stiger normalt utover i kulturtida.

Potting

Ampel: 2 -3 småplanter

Potte: 11-15 cm, 1 småplante per potte.

Temperatur

Hold 20 – 22oC fra innpotting og to til tre uker fremover, temperaturen senkes ned mot 12 – 15oC i slutten av kulturtida.

For lav temperatur i starten gir dårlig brytning og vekst. Høy temperatur i slutten gir økt strekningsvekst og behovet for retardering øker.

Vanning /gjødsling

Trives med høye ledetall, ca 2,5. Tåler å stå forholdsvis tørre. Calibrachoa har lite bladverk, og må ikke bli for tørre i starten. Skal heller ikke være for våte, plantene står da med kald jordklump som fører til dårlig vekst.

Kan være utsatt for klorose dersom den står for fuktig eller i hus med høy luftfuktighet.

Bruk vanlig gjødselblanding. Tilsett litt ekstra jern (3 ppm ved ledetall 2,0), planten er utsatt for jernmangel og får da lyse blad. Vær forsiktig med bladsprøyting med jern, det kan lett føre til sviskade. Hold pH mellom 5,0 og 5,5 for å unngå jernmangel. Unngå for våte planter med høyt ledetall tidlig i kulturen, dette kan føre til vekststopp.

NB! pH 5 til 5,5. Høy pH kan gi jernmangel

Topping

En til to toppinger på planter i 12 cm potter (anbefalt 2 ganger). To toppinger er nødvendig på ampler.

Første topping rett etter potting og eventuelt andre topping to uker senere.

Plantevern

Etter topping anbefaler vi en forebyggende sprøyting mot gråskimmel, f. eks. med Rovral og Topsin. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres innen en uke etter topping. Plantene kan med fordel også vannes med Topsin og Apron etter første topping for å forebygge angrep av sopp i rothals og røtter.

Kan være utsatt for spinnmidd, trips og spesielt bladlus. Angrep av hærmygg på nypotta planter kan forekomme, vanning med nematoder er aktuelt.

Vekstregulering

Sprøyting med blanding av Alar og Bonzi i blanding; Alar 250 g/Bonzi 250 ml – pr 100 L vann.

En blanding av 250 gram Alar og 250 ml CCC per 100 liter er også aktuelt. NB! Store sortsforskjeller.

Dropp er effektivt. Behovet for veksthemming varierer med temperatur. Det er store individuelle forskjeller i vekst mellom sortene. Million Bells Trailing sortene trenger normalt ingen veksthemming. Planter i 11-12 cm potte trenger mer veksthemming enn ampelplanter.

Kulturtid

Ampel: 9 -13 uker

Potte, 11-15 cm: 7-11

Million Bells Trailing – sortene trenger 2-3 uker lenger tid til blomstring enn andre sorter.

Gå tilbake