Campanula

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark

Dyrkningsveiledning for Campanula poscharshyana – Stjerneklokke

 

 

  1. poscharskyana, Stjerneklokke er en hardfør steinbedsplante her hos oss. Den har et krypende voksesett og blomstrer villig med små, lyseblå klokker på forsommeren.

Blomstringstid er ca. 2 mnd. Man kan i tillegg få gjenblomstring på ettersommeren, men da må man klippe bort de lange rankene (helt inn) etter avblomstring.

 

  1. poscharskyana må ha lang dag for å blomstre, gi mer enn 14 timer lys for blomsterinduksjon, gjerne 16-18 timer lys for en rask og god utvikling.

 

Jord

Standard torv, ikke for lav pH, se nedenfor.

 

Potting:         

11 – 12 cm potter eller i ampler som kan henges opp i drivhuset.

 

Temperatur

Etter innpotting og i ca. 2 uker, hold 15 – 16o C. Deretter frem til blomstring natt 12 – 13 grader, dag 14 – 15 grader.

Planten tåler temperaturer ned mot frysepunktet uten å ta skade. Oppbevaring av planter bør skje lyst og med en temperatur på 4 – 6 grader og i tørr luft.

 

Gjødsel/vanning

pH 6.0-6,5. Campanula tåler ikke lav pH i dyrkingsmediet, da blir bladene klorotiske og de kan få skade. Plantene er mest utsatt kort tid etter innpotting, da pH gjerne stiger litt utover i kulturen. 50/50 kalksalpeter /Fullgjødsel

Ledetall i potta rundt 2,0.

Krølla/buklete blad indikerer for høyt ledetall/problem med næringsopptaket

 

Uttørket potteklump kan føre til bladskader. C. poscharskyana er mer motstandsdyktig mot sykdommer enn C. isophylla, men bladene kan bli angrepet av gråskimmel dersom luftfuktigheten er for høy eller dersom bladene blir stående våte. For våte planter rett etter potting kan gi vekststagnasjon.

 

Skygging er ikke nødvendig i mars – april.  I mai kan plantene få lett skygge.

Vekstregulering

Etter behov.

Behovet avhenger av gjødsling, vanningspraksis, luftfuktighet, temperatur osv.

Dersom temperaturen ikke er for høy, er behovet for retardering som oftest lite.

Vær forsiktig med Alar tidlig dersom veksten ikke er god, normalt anbefales det å sprøyte første gang med Alar når skuddene er ca 10 cm lange, svakeste dose dersom det sprøytes tidligere.

Dose: 20–35 gram Alar per 10 l vann.

 

Plantevern

Campanula er utsatt for angrep av trips. Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av trips. Det kan også blåses ut rovmidd forebyggende mot trips. Ved bruk av både nyttedyr og kjemiske plantevernmidler, må du alltid sjekke om plantevernmidlene er skadelig for nyttedyrene.

Rett etter topping anbefales en forebyggende sprøyting mot gråskimmel.

 

Dersom blomstene pollineres av bier, vil disse blomstene visne raskt. Dette kan være et problem ved seine hold.

Kulturtid

Langdagsbehandling med vekstlys til 16 timers daglengde.

Kulturtid fra start av langdagsbehandling og frem til blomstring er ved tidlig driving, 2,5 – 3 mnd. Ved sein driving 2 mnd. Etter innpotting setter man plantene pottetett i 3 – 4 uker, ca 80 planter/m2.  Rykking kan gjøres i 1 eller 2 omganger. Sluttavstand 16 – 20 planter/m2.  Maksimal plantetetthet 25 planter/m2.  Den beste utviklingen får plantene dersom de blir plassert i hengerenner de siste 4 – 6 ukene, eller om de blir hengt opp i ampler.

 

Gå tilbake