Campanula

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Campanula isophylla (Betlehemsklokke)

Jord

Bruk en luftig torv eller jordblanding, gjerne med innblanding av Perlite.

Potting

Gjør bordene grundig rene, også ellers i husene før du tar inn nye planter.

Pott plantene så raskt som mulig etter mottak.

Anbefalt pottestørrelse 12 cm.

Temperatur

Passe dyrkingstemperatur er 18 °C. God undervarme (22 °C i mediet gir rask og god rotutvikling). Negativ DIF vil redusere strekningsveksten.

Gjødsling / vanning

Ledetall i potta 2,0 – 2,5 reduser ned mot 1,5 i slutten av kulturen

Hold jevn fuktighet i pottene, men hold dem på den tørre sida. Kraftig uttørking kan gi sviskade på bladene. Alt for tørre planter med høyt ledetall i potta gir lett sviskade på røttene. Pass på at planten får nok kalsium, dette er spesielt viktig i gråvær. For våte planter rett etter potting kan gi vekststagnasjon. Krøllete blader kan indikere for høyt ledetall/problemer med opptak. Campanula skal ikke ha for lav pH, 5,5 – 6,5 er optimalt.

CO2: 700 til 800 ppm. Ikke gi mer enn 1100 ppm

Plantetetthet

20 – 25 planter pr. m2.

Topping

Vanligvis ikke nødvendig på blå sorter, men det kan være nødvendig å toppe skudd som renner, spesielt på hvite. (Tidlige inntak kan få dominante skudd i toppen, og plantene bør da toppes)

Plantevern

Etter topping anbefaler vi en forebyggende sprøyting mot gråskimmel, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres innen en uke etter topping.

  • Trips: Nelliktrips: Sprøyting med Karate el. Confidor. Amerikansk blomstertrips (ABT) , Vertimec eller Conserve. Bruk anbefalte doser, se etikettene. Unngå oppblomstring av løvetann og liknende rundt husa. Tripsen trivs godt i den.
  • Gråskimmel: Rovral 75 WG eller Teldor. Gråskimmel kan være et problem og er ofte et resultat av for tett plantebestand og/eller feil kulturopplegg, det er spesielt viktig med riktig gjødsling.
  • Algesopper: Godt reinhold av bord, tilførselsledninger og eventuelt resirkuleringstank er vesentlig for å forebygge angrep. Bruk av hydrogenperoksid til desinfeksjon før innsett av planter, og seinere i vanningsvannet ser ut til å hindre oppblomstring av algesopper og andre soppsykdommer. Vanning med Apron eller Aliette

 

Dose desinfeksjon: 300 ml Per Aqua / 10 l vann (som anbefalt på emballasjen).

I kulturen: Vann plantene på vanlig måte med 60 ml Per Aqua til 100 l vatn. Middelet bør tilføres minimum hver 3. uke. Er plantene for tørre når det blir tilført hydrogenperoksid, kan det medføre sviskade. La ellers ikke plantene stå for våte.

OBS: Per Aqua og soppmidler virker veksthemmende på Campanula

Induksjon/lys

Gi plantene en uke med kort dag fra innpotting, dette stimulerer brytingen, deretter 18-24 timer lys. C. isophylla er en langdagsplante, og gode lysforhold er en forutsetning for en vellykka kultur.

Glass i taket er en fordel. Hold glass/plater reine for å få best mulig lysgjennomgang.

Gi 18 til 24 timer lys i langdagperioden.

Lysnivå 4.000 til 6.000 lux. Godt vekstlys gir god kvalitet og kort kulturtid.

Luftfuktighet

70 til 80 %. Høy luftfuktighet og/eller dårlige røtter reduserer kalsiumopptaket og faren for gråskimmel og dårlig holdbarhet øker.

Retardering

Behovet for retardering varierer mye med varierende kulturopplegg og inntakstid (gjødsling, vanning, luftfuktighet m.m.)

Alar: 250 g til 100 liter vann, 100 l væske pr daa.

Hege trenger normalt lite og i mange tilfeller ingen retardering. Hvite trenger mer retardering enn blå, og retarderingen må starte tidligere. Vær forsiktig med retardering, plantene blir lett for kompakte. Planter som er mye og seint retardert bruker lang tid før de kommer i vekst etter utplanting.

Bruk av Alar forlenger kulturtida, og ved overdreven bruk kan blomsten bli misfarga. Ikke sprøyt med Alar etter at knoppene er synlige. Seinere sprøyting med Alar kan resultere i at knoppene faller av og blomstringen bli utsatt.

Bruk av negativ DIF er et godt alternativ til Alar for å redusere strekningsveksten.

­Holdbarhetsmiddel

Campanula er svært følsom for etylen. Skade av etylen viser seg som små ofte uforma/koppa blomster. Plantene må sprøytes med 0,5mM STS/ 100 l sprøytevæske pr. daa.

Sprøyt gjerne to ganger med to ukers mellomrom. Siste gang senest når knoppene så vidt viser farge før de åpner seg. Etter sprøyting må plantene stå i minst tre dager før de blir pakka.

Kulturtid

Kulturtiden til Campanula isophylla er 11 -13 uker fra innpotting til salg. Det kan være en fordel å gi planta en uke kort dag (10 – 11 timer lys) fra innpotting til rotutviklingen er i gang. Deretter kan de få lang dag (18 – 24 timer lys) i 10 – 12 uker fram til salgsferdige planter.

 

Dyrkningsveiledning for Campanula

poscharskyana-Stjerneklokke

  1. poscharskyana, Stjerneklokke er en hardfør steinbedsplante her hos oss. Den har et krypende voksesett og blomstrer villig med små, lyseblå klokker på forsommeren.

Blomstringstid er ca. 2 mnd. Man kan i tillegg få gjenblomstring på ettersommeren, men da må man klippe bort de lange rankene (helt inn) etter avblomstring.

  1. poscharskyana må ha lang dag for å blomstre. Den kritiske daglengden er ikke helt fastslått, men praktisk erfaring viser at planten holder seg vegetativ dersom daglengden er under 12 timer. Det utvikler seg blomster når daglengden er over 15 – 16 timer.

Jord

Standard torv, ikke for lav pH, se nedenfor.

Potting:          

11 – 12 cm potter eller i ampler som kan henges opp i drivhuset.

Temperatur

Etter innpotting og i ca. 2 uker, hold 15 – 16 grader C. Deretter frem til blomstring natt 12 – 13 grader, dag 14 – 15 grader.

Planten tåler temperaturer ned mot frysepunktet uten å ta skade.  Oppbevaring av planter bør skje lyst og med en temperatur på 4 – 6 grader og i tørr luft.

Gjødsel/vanning

pH 6.0-6,5. Campanula tåler ikke lav pH i dyrkingsmediet, da blir bladene klorotiske og de kan få skade. Plantene er mest utsatt kort tid etter innpotting, da pH gjerne stiger litt utover i kulturen. 50/50 kalksalpeter /Fullgjødsel

Ledetall i potta rundt 2,0.

Krølla/bulkete blad indikerer for høyt ledetall/problem med næringsopptaket

Uttørket potteklump kan føre til bladskader. C. poscharskyana er mer motstandsdyktig mot sykdommer enn C. isophylla, men bladene kan bli angrepet av gråskimmel dersom luftfuktigheten er for høy eller dersom bladene blir stående våte. For våte planter rett etter potting kan gi vekststagnasjon.

Skygging er ikke nødvendig i mars – april.  I mai kan plantene få lett skygge.

Vekstregulering

Etter behov.

Behovet avhenger av gjødsling, vanningspraksis, luftfuktighet, temperatur osv.

Dersom temperaturen ikke er for høy, er behovet for retardering som oftest lite.

Forsiktig med Alar tidlig dersom veksten ikke er god, normalt anbefales det å sprøyte med Alar 1. gang når skuddene er ca 10 cm lange, svakeste dose dersom det sprøytes tidligere.

Dose: 200-350g Alar til 100 l vann.

Plantevern

Etter topping anbefaler vi en forebyggende sprøyting mot gråskimmel, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres innen en uke etter topping. Campanula er utsatt for angrep av trips, følg derfor godt med og heng opp gule limfeller for kontroll.

Bier som pollinerer blomstene gjør at disse visner raskt. Dette kan være et problem ved seine hold.

Kulturtid

Langdagsbehandling med lys til 16 timers daglengde.

Kulturtid fra start av langdagsbehandling og frem til blomstring er ved tidlig driving, 2,5 – 3 mnd. Ved sein driving 2 mnd. Etter innpotting setter man plantene pottetett i 3 – 4 uker, ca 80 planter/m2.  Rykking kan gjøres i 1 eller 2 omganger. Sluttavstand 16 – 20 planter/m2.  Maksimal plantetetthet 25 planter/m2.  Den beste utviklingen får plantene dersom de blir plassert i hengerenner de siste 4 – 6 ukene, eller om de blir hengt opp i ampler.

Gå tilbake