Coreopsis

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
  • Presto

    Vekstkraft:
    Antall i brett: 106
    Leveringsuke: 10,11,14,16
    Farge: Gul

Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Coreopsis Grandiflora

Kransøye

Jord

Veksttorv av god kvalitet, gjerne med innblanding av Perlite

Potting

12 – 14 cm potter

Temperatur – kulturtid

Hold 18-20oC et per uker etter innpotting. Temperaturen senkes deretter til 15 – 17oC, seinere ned til 12-15oC. Kjølig kultur gir litt lengre kulturtid, men robuste planter og lite behov for vekstregulering.

Kulturtida er 15 – 18 uker fra potting, avhengig av temperatur, lysforhold og tidspunkt for potting.

Coreopsis kan overvintre på lune steder, og er godt egnet til store potter, 3 planter i en 5-10 liters potte, en plante per potte i mindre potter

Gjødsling/vanning

Coreopsis stiller ikke spesielle krav til vanning, men for mye vann kan gi angrep av rotsjukdommer. Næringsbehovet er middels stort, bruk LT 1,8 – 2,0. Ved kald kultur reduseres behovet for vanning, men ikke behovet for næring, ledetallet bør da være 2-2,5.

pH i mediet bør være 5-6.

Topping

Coreopsis skal vanligvis ikke toppes, men senterknoppen kan fjernes, evt en myk topping av senterskuddet

Plantevern

Etter potting anbefales en forebyggende sprøyting mot sopp, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres 1-3 uker etter potting. En vanning med Apron og Topsin er også aktuelt, dette gjøres 2-3 uker etter potting.

Coreopsis er noe utsatt for trips, og det anbefales sprøyting med Vertimec 1-2 ganger etter topping. Heng opp gule limfeller og sjekk dem for trips

Lys

Godt vekstlys gir rask og god vekst i plantene.

Vekstregulering

Sprøyting med 3-4 promille Alar ved behov, lav dyrkingstemperatur reduserer behovet for veksthemming. Bonzi virker også godt.

 

Gå tilbake