Cupea

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark

Dyrkingsveiledning for Cupea hyssopifolia

Cupea, selges under navnene ”falsk lyng” og ”japansk myrt”. Planten stammer fra Mexico og er verken i slekt med myrt eller lyng.

 

Jord

Standardtorv av god kvalitet.

 

Potting

10- 12 cm potter, kan også dyrkes i store potter.

Til 10 -12 cm potter, bruk 1 plante per potte. Til 15 cm potter, bruk 2-3 planter per potte.

 

Temperatur – kulturtid

Hold 21 – 23oC etter innpotting. Et par uker etter potting senkes temperaturen trinnvis til 20oC, planten krever varme for en rask og god tilvekst. 16-18oC nattemperatur.

Kulturtida er 8-12 uker fra innpotting avhengig av temperatur, lysforhold, tidspunkt for innpotting og pottestørrelse.

 

Gjødsling/vanning

Dyrkingsmediet skal holdes passe fuktig, la plantene tørke litt mellom hver vanning. Næringsbehovet er middels stort, bruk LT 1,8 – 2,0. Svært høgt ledetall og /eller våte planter kan føre til problem med opptak av næring og dårlige røtter. For å forbygge jernmangel kan det med fordel tilsettes ekstra jern (3 ppm ved ledetall 2,0) i gjødselvannet. Pass på at pH ikke blir for høy, pH i torva bør være 5 – 6.

 

Topping

Plantene toppes normalt en gang ca 10 dager etter potting.

 

Plantevern

Cupea er utsatt for angrep av bladlus, trips og mellus (kvitfly). Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av bladlus, trips eller mellus. Det kan også blåses ut rovmidd forebyggende mot trips. Ved bruk av både nyttedyr og kjemiske plantevernmidler, må du alltid sjekke om plantevernmidlene er skadelig for nyttedyrene.

 

Ca. 1-2 uker etter potting anbefales en forebyggende sprøyting mot gråskimmel.

Plantene kan også angripes av jordboende sopp. Det kan derfor være aktuelt med en vanning med soppmidler mot slike sopper ca. 2 uker etter potting.

 

 

Lys

Godt vekstlys gir rask og god vekst i plantene, plantene behøver normalt ikke skygges

 

Vekstregulering

Ved moderat dyrkingstemperatur sist i kulturtida er det lite behov for vekstregulering. Ved gode lysforhold er vekstregulering unødvendig. 20-30 gram Alar eller 20-30 ml Bonzi kan forsøkes ved behov.

 

Kulturtid

10 cm: 7-9 uker fra potting av småplante

15 cm: 9-11uker fra potting av småplante

Gå tilbake