Cupea

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Cupea hyssopifolia

 ”falsk lyng” og ”japansk myrt”

Planten stammer fra Mexico og er verken i slekt med myrt eller lyng.

Jord

Standardtorv av god kvalitet.

Potting

10- 12 cm potter, kan også dyrkes i store potter

Temperatur – kulturtid

Hold 21 – 23oC etter innpotting. Et par uker etter potting senkes temperaturen trinnvis til 20oC, planten krever varme for en rask og god tilvekst.

Kulturtida er 8-12 uker fra innpotting avhengig av temperatur, lysforhold, tidspunkt for innpotting og pottestørrelse.

Gjødsling/vanning

Dyrkingsmediet skal holdes passe fuktig, la plantene tørke litt mellom hver vanning. Næringsbehovet er middels stort, bruk LT 1,8 – 2,0. Svært høgt ledetall og /eller våte planter kan føre til problem med opptak av næring og dårlige røtter. pH i torva bør være 5 – 6. Plantene kan være utsatt for klorose, så litt ekstra jern er ønskelig.

Topping

Plantene toppes normalt en gang.

Plantevern

Etter potting anbefales en forebyggende sprøyting mot sopp, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres 1-3 uker etter potting. En vanning med Topsin og Apron er også aktuelt, dette gjøres 2-3 uker etter potting, da plantene kan angripes av Pythium og Rhizoctonia.

Cupea er utsatt for angrep av bladlus, kvitfly og trips.

Lys

Godt vekstlys gir rask og god vekst i plantene, plantene behøver ikke skygges

Vekstregulering

Ved moderat dyrkingstemperatur sist i kulturtida er det lite behov for veksthemming. Ved gode lysforhold er veksthemming unødvendig.

Gå tilbake