Dahlia

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Dahlia

MIDI:

Jord

Grov torv med god drenering

Potting

Potte 10 -11 cm

Temperatur

17 -18 °C. Høyere temperatur gir løse planter og dårlig knoppsetting. Kan dyrkes kjøligere (12-15 °C) siste del av kulturtida, det gir kompakte planter uten behov for vekstregulering, men kulturtida blir forlenget.

Gjødsling/vanning

For tørr kultur gir svak tilvekst. Mye vann/brusing gir løs vekst, spesielt i mørke perioder.

Bruk normal gjødselblanding. Ledetall i potta rundt 2,0

pH: 5,5-6,2, Dahlia trives ikke i jord med lav pH.

Plantetetthet

25 -35 planter m2

Topping

Normalt ingen topping. Topping gir flere blomster og en jevnere blomstring, men en uke lenger kulturtid. Hvis det skal toppes, skal det gjøres over 3. bladpar for Midi – sortene.

Lys

Godt lys med god ventilasjon gir optimale kulturforhold.

Minimum 3.000 – 4.000 lux i 14 -15 timer, lengre dag kan gi lysskade i enkelte sorter. Dårlig lysforhold gir lenger kulturtid.

Retardering

Alar 200g/100 l vann. 0 – 3 ganger avhengig av temperatur/klima/lys mm.

Første sprøyting når plantene er 6-7 cm høye. Behovet for retardering varierer sterkt med vanningsprogrammet/temperatur/luftfuktighet og lys.

 

Kulturtid

Kulturtida avhenger av pottetidspunkt, (lys) og temperatur og vil variere fra 4 – 9 uker

Plantevern

Se nedenfor

 

 

MAXI:

Dyrkes som Midi, med følgende unntak:

Potting

Potte 15 -19 cm

Topping

Normalt ingen topping. Topping gir flere blomster og en jevnere blomstring, men en uke lenger kulturtid. Dersom plantene toppes, skal det gjøres over 3. bladpar for Maxi.

Retardering

Avhengig av pottestørrelse bør Maxi – sortene retarderes oftere enn Midi. Bruk Alar 200g/100 l vann. Uten retardering vil Maxi fort kunne bli 60 cm høye i store potter.

 

Kulturtid

Kulturtida avhenger av pottetidspunkt, (lys) og temperatur og vil variere fra 7 – 10 uker

 

Plantevern (alle sorter)

Etter potting/topping anbefaler vi en forebyggende sprøyting mot gråskimmel, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres innen en uke etter potting.

Dahlia er ikke spesielt utsatt for skadedyr, men kan bli angrepet av:

  • Bladlus, skuddtoppmidd, trips.
  • Hvitfly og spinnmidd kan også forekomme.
  • Snegler
  • Dahliaflekksot er observert på Maxi
Gå tilbake