Dianthus Chinensis

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Dianthus Chinensis

Jord

Pottes i en luftig torv. pH 5,5-6,0

Potting

8 cm potter (eventuelt 9-10cm)

Temperatur

Etter innpotting holdes 18-20oC, temperaturen kan senkes ned til 14oC, men kulturtiden blir lengre.

Dianthus har best vekst ved 18-19oC.

Gjødsling/vanning

Ledetall ut fra blanderen 1,5, unngå overdreven vanning i fuktige perioder. Kan regulere veksten ved å holde plantene på den tørre siden (obs pass på ledetallet), og ved å senke ledetallet. Ikke tørk plantene for tidlig, pass på at de ikke er for fuktige eller for våte i starten, dette for å få riktig næringsopptak og unngå gulning.

Potting/topping

Pluggplantene pottes straks etter mottak, senest en uke senere. Ved for sein potting forringes kvaliteten. Hvis det av praktiske årsaker ikke kan pottes med en gang så skal plantene settes ut på bord. Der bør de stå lyst, kjølig og forholdsvis tørt. Det vil hemme uønsket strekningsvekst. Det kan bli behov for en svak vanning med CCC (30 ml/10 L) dersom plantene blir stående i plugg mer enn noen få dager.

Dersom plantene skal toppes, anbefaler vi en topping minimum over 3 blad, dette forsinker blomstringen noe, men gir flere sideskudd. Det er viktig at ikke plantene blir toppet for seint, det kan gi harde planter med lite bryting. Topping er sortsavhengig. Mange dyrker kinanellik uten topping, plantene får da KD 1-2 uker etter innpotting.

Plantevern

Etter topping anbefaler vi en forebyggende sprøyting mot gråskimmel, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres innen en uke etter topping.

Kinanellik er utsatt for trips

Lys/daglengde

Gi tilleggslys i mørke perioder, 16-18 timer. Dianthus er en langdagsplante, og for å sikre god brytning i plantene bør de få KD fra såing og 5 uker framover, deretter lang dag. Dette er helt påkrevd for enkelte sorter (for eksempel Parfait serien), mens noen sorter bryter tilstrekkelig uten KD dersom de toppes. Plantene krever godt med lys for å få god blomstring.

Retardering

Vanning med CCC etter at sideskuddene er 1cm lange.

Dose: 800-900ml/100l vann, og ca 30ml pr potte, ca 2 uker etter innpotting. Dosen kan også deles på to svakere vanninger. CCC kan gi sviskader på bladene, brus derfor over med reint vann etter vanning med CCC. Det kan være aktuelt å gjenta vanningen med 400-500 ml /100 l ca 3 uker etter første vanning. Sene vanninger øker faren for sviskade.

Sprøyting: 400-500 ml/100 liter vann. Første sprøyting når skuddene er 1 cm.

Avstand

Sluttavstand er 70-100 potter/m2. Dianthus kan også dyrkes på renner eller hylle.

Kulturtid

Fra innpotting til ferdig salgsplante er kulturtiden 8-10 uker, noe avhengig av årstid, lystilgang, temperatur og sort.

Gå tilbake