Fuchsia x hybrida hengende

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
 • Bella – Hilda

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Rosa/Hvit

 • Bella – Julia

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Rød/Lys Lilla

 • Bella – Lydia

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Rosa/Lys Lilla

 • Bella – Nora

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Hvit/Lilla

 • Bella – Olivia

  Vekstkraft: 1
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Lys Rosa/ Mørk Lilla

 • Bella – Sophia

  Vekstkraft: 1
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Lys Rosa/Hvit

 • Blue Angel

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Hvit/Blå

 • Claudia

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Lys Rosa/Lys Rosa

 • Delta Sarah

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Hvit/Lys Blå

 • El Camino

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Mørk Rosa/Lys Rosa

 • Happy Weddingday

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Hvit/Hvit

 • Harry Gray

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Hvit/Hvit

 • Heidi Anne

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Mørk Rosa/Hvit

 • Millennium

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Mørk Rosa/Mørk Lilla

 • Pink Marshmallow

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Lys rosa

 • Raspberry Cooler

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Lys Rosa/Rosa

 • Ringwood Market

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Rosa/Lys Blå

 • Rocket Fire

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Rosa/Lilla

 • Royal Mosaic

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Lys Rosa/Lilla

 • Southgate

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Lys Rosa/Hivt

 • Bicentennial

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 7 og 10
  Farge: Rød/Mørke rosa

 • Hengende Mix 3

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2, 5-20
  Farge: Mix

 • Hengende Mix 2

  Vekstkraft: 2-3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2, 5-20
  Farge: Mix

 • Hengende Mix 1

  Vekstkraft: 4-5
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2, 5-20
  Farge: Mix

 • Puts Folly

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 5-20
  Farge: Hvit/rosa

 • Pink Galore

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 5-20
  Farge: Rosa

 • Patio Princess

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 5-20
  Farge: Mørk rosa

 • Swingtime

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 5-20
  Farge: Rød/hvit

 • Maxima

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 5-20
  Farge: Rød

 • Lena

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 5-20
  Farge: Hvit/Lilla

 • Marinka

  Vekstkraft: 5
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 5-20
  Farge: Mørk Rød

 • Flying Cloud

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 5-20
  Farge: Hvit

 • Dollarprinsessen

  Vekstkraft: 4
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 5-20
  Farge: Rød/lilla

 • Blue Mirage

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 5-20
  Farge: Blå/hvit

 • Dark eyes

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 5-20
  Farge: Rød/blå

 • Bella Rosella

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 5-20
  Farge: Mørk Rosa/Lys Rosa

Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Fuchsia

 

Jord

Standard torv med god drenering

Potting:

Potte: 11 – 15 cm

Ampel

Antall pr. m2:

20 – 30 stk

Temperatur:

Hold 20 °C dag og natt fra potting til en uke etter topping.

Deretter først ned til 18 °C og så videre ned mot 15 – 16 °C i slutten av kulturen.

2° C negativ DIF etter at bruddene er kommet ut. Kan dyrkes kaldt 12-14oC (hele veien), men må beregne 2-3 uker lenger kulturtid.

 

Prøv å unngå for høy temperatur i siste tiden før levering da dette hindrer knoppsettinga og det vil ta lang tid før plantene kommer med ny knopp.

Uttørking i den samme perioden har trolig samme effekten.

Unngå positiv dif da dette fremmer strekningsvekst.

Luftfuktighet:

Høy luftfuktighet i starten på kulturen stimulerer bryting og vekst. Lav luftfuktighet sist i kulturen hindrer strekningsvekst og gråskimmel, dette er viktig med hensyn til å forebygge angrep av gråskimmel.

Høy luftfuktighet hindrer opptak av Ca og andre næringsstoff som er vanskelig å ta opp. 70 – 85 % i 10 dager etter topping og deretter 50 – 60 %. Lavt kalsiuminnhold gjør plantene lite motstandsdyktige mot gråskimmel.

Gjødsling/vanning:

Ledetall i starten opp mot 2,5 og ned i underkant av 1,5 i slutten av kulturen.50 + 50 kalksalpeter og fullgjødsel.

For å oppnå god bryting og vekst er det er viktig å ikke pine plantene i starten.

Lite nitrogen og kalsium gir dårlig holdbarhet og planta blir mer utsatt for gråskimmel. Pass på luftfuktighet og forholdet K/Ca. La ikke plantene stå for våte den siste tiden i kulturen.

pH: 5,5- 6.5

Lys:

Fuchsia er en langdagsplante, gi kort dag for å holde plantene vegetative.

6.000 – 10.000 lux, 10 -12 timer lys i 2-3 uker etter topping og deretter 16 – 18 timer lys.

Under ugunstige forhold (mye nitrogen, høy temperatur og lite retardering) kan plantene vokse gjennom med lite lys i sluttfasen.

Store lysmengder og lite næringsopptak kan gi gule blad, lignende jernmangel.

Plantevern

 

Sykdommer:

Gråskimmel: Hold lav luftfuktighet og hold plantene på den tørre sida i slutten av kulturen.

Viktig å sprøyte førebyggende med Rovral eller Teldor. Første sprøyting rett etter topping, da er det lett å komme til. Gjenta sprøytingen etter to uker og seinere i kulturen ved behov. Ha kontroll med luftfuktigheten og ikke gi plantene vann seint på dagen. Nok plass er viktig for å unngå angrep.

Ved angrep av svartskurv: Sprøyting med Rizolex 50 FW

Skadedyr:

Hærmygg: Nematoder og Hypoaspis

Hærmygg reduserer veksten i planta og er innfallsport til rotsopper.

Bladlus, kvitfly, trips og veksthusspinnmidd kan også forekomme, og må behandles med midler som er tilgjengelige.

Topping/bryting:

For å oppnå god bryting er det viktig at planten er i god vekst og at ikke stiklingen er for stor/gammel. Stiklinger som er harde bryter bare i toppen. Plantene toppes over to bladpar.

To toppinger gir tettere planter, og kan være en fordel, særlig på tidligkultur.

Lav luftfuktighet spesielt i kombinasjon med høy temperatur gir dårlig bryting.

Dårlige lysforhold gir også dårlig bryting.

Vekstregulering:

Obs store sortsforskjeller med hensyn på retardering, se sortslista.

Alar 400 g til 100 l vann.

Første sprøyting når skuddene er 1 til 2 cm lange etter siste topping Behovet for retardering varierer fra 2 til 3 ganger i kulturen til 1 til 2 ganger i uka avhengig av sort, temperatur, gjødsling, vanning osv. NB mye bruk av Alar seint i kulturen gir sein blomstring. OBS store sortsforskjeller for retardering.

CCC: 250ml /100 liter vann.

 • Blanding av 200 ml CCC og 400 gram Alar per 100 liter vann. 1-2 ganger i uken.
 • Bonzi: Brukes tidlig i kulturen, da sein sprøyting gir mange og små blomsterknopper.
 • Negativ DIF 2 til 3 grader og dropp på 6 til 7 grader gir effektiv veksthemning.
 • NB! ikke start dropp eller negativ DIF før bruddene er 2 cm lange

Kulturtid:

7 -12 uker

Gå tilbake