Glechoma

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
  • Variegated

    Vekstkraft: 4
    Antall i brett: 106
    Leveringsuke: 6-16
    Farge: To farget

Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Glechoma hederacea

’Variegata’

Korsknapp – arten vokser vill på Østlandet

Jord

Standardtorv av god kvalitet.

Potting

12 cm potter – ampel

Temperatur – kulturtid

Hold 18-20oC etter innpotting. Et par uker etter potting senkes temperaturen trinnvis til 12-15oC. Glechoma kan dyrkes kaldt, men dette vil forlenge kulturtida.

Kulturtida er 8-11 uker fra innpotting avhengig av temperatur, lysforhold, tidspunkt for innpotting og pottestørrelse.

Glechoma hederacea ’Variegata’ tåler godt kulde på høsten og vil overvintre på gunstige steder.

Gjødsling/vanning

Glechoma krever mye vann, de skal holdes fuktige hele tida, ikke la plantene tørke. Næringsbehovet er middels stort, bruk LT 1,8 – 2,0. Svært høgt ledetall kan føre til problem med opptak av næring og dårlige røtter. pH i torva bør være 5 – 6.

Topping

Plantene toppes normalt ikke, men de kan toppes en gang om en ønsker det.

Plantevern

Etter potting anbefales en forebyggende sprøyting mot sopp, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres 1-3 uker etter potting.

Lys

Godt vekstlys gir rask og god vekst i plantene, plantene kan skygges lett.

Vekstregulering

Ved moderat dyrkingstemperatur er det ikke behov for veksthemming. Alar og Bonzi har effekt.

Gå tilbake