Impatiens New Guinea

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Impatiens Ny Guinea

 

Jord

Bruk vanlig godt gjødsla torv, gjerne med innblanding av Perlite. En fordel med 1 % leire i torva, dette vil stabilisere pH og øke bufferegenskapene.

Potting

Potte:10-13 cm

Plantene må ut av emballasjen leveringsdagen, og bør pottes så snart som mulig.

Temperatur

Hold 20-220C i etableringsfasen, senk temperaturen til 16-18oC utover i kulturen. Lavere temperaturer vil gi en lengre kulturtid. For lav temperatur i starten gir for tidlig knoppsetting, og resultatet blir at en må plukke blomster før planten er ferdig.

Gjødsling / vanning.

Hold plantene passe fuktige, ikke for våte eller for tørre. Impatiens har et stort vannforbruk.

Vann med reint vann i starten av kulturen til ledetallet er nede i 0,6-1,0 (ca 1 mnd), øk ledetallet i potta til1,2 – 2,0 i slutten av kulturtida. Det er viktig at ikke ledetallet er over 1,0 i vekstperioden, det gir for store planter med dårlig blomstring. ”Buklete” blad er et tegn på for høyt ledetall i potta. Bruk forholdet 40 % kalksalpeter og 60 % fullgjødsel om sommeren og 50-50 om vinteren.

CO2 har en positiv virkning på vekst, 750-1000ppm.

Topping

Det er vanligvis ikke nødvendig med topping i Impatiens, dersom man ikke ønsker store planter. Topping vil gi 3-4 uker lenger kulturtid og større planter.

Plantevern

Etter potting anbefaler vi en forebyggende sprøyting mot gråskimmel, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres innen en uke etter potting.

Impatiens er utsatt for angrep av trips

Lys

Impatiens er lyskrevende, og tidlige hold må ha tilleggslys for å gi god kvalitet, 18-20 t. Det kan være aktuelt og bruke skygge i sterkt sollys, ved lysinnstråling over 50.000 lux.

Vekstregulering

Alar 200g/100 l ved behov. Normalt brukes lite vekstregulering. Negativ DIF har gods effekt.

Luftfuktighet

80-85%.

Blir luftfuktigheten for høy, øker faren for gråskimmel.

 

Gå tilbake