Impatiens Sunpatiens

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Impatiens SunPatiens®

Veiledninger tar utgangspunkt i bruk av Vigorous serien.

Jord

Bruk en godt drenert torv, gjerne med innblanding av Perlite. pH bør ligge mellom 5,8 -6,3

Potting

14-19 cm potte – bruk 1 stikling per potte

20 cm eller større – bruk 1-3 stiklinger, avhengig av kulturtid

Temperatur

Etabler plantene ved en temperatur på ca 18-21 °C. Deretter kan man senke temperaturen til mellom 13oC og 16oC. SunPatiens liker å ha jevn temperatur både natt og dag, så ingen DIF er nødvendig.  Jo høyere temperatur, jo mer behov for vekstregulering. En dropp om morgenen på 2-3 grader i 2 timer vil føre til tidligere blomstring og bedre vekstform.

Gjødsling/vanning

For å sikre sterke røtter, unngå overvanning, og pass på at plantene får tid til å tørke litt opp mellom hver vanning. Samtidig må de ikke tørke for mye, det kan føre til sviskader på bladene, særlig hvis fuktigheten er lav.

Etter at røttene har etablert seg, ha ledetall rundt 1,5.

Topping

SunPatiens bør ikke toppes, siden dette øker kulturtiden og forandrer plantens naturlige form.

Plantevern

Det er i hovedsak to sykdommer man må sprøyte forebyggende mot; gråskimmel (Botrytis) og Pythium.

Etter potting anbefaler vi en forebyggende sprøyting mot gråskimmel, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres innen en uke etter potting. Hold blader og blomster på den tørre side for å unngå gråskimmel.

Forebyggende vanning med Apron mot algesopp anbefales, 4 ml/100 liter vann. SunPatiens er utsatt for angrep av Pythium.

Impatiens er utsatt for trips

Lys

SunPatiens foretrekker en lysmengde på mellom 38.000 – 54.000 lux. For lite lys vil føre til høye planter med små blomster.

Vekstregulering

Bruk godt lys og lav temperatur for å unngå strekning. La de tørke opp mellom hver vanning. Ellers kan de retarderes med Alar og Bonzi i lav konsentrasjon.

Kulturtid

SunPatiens er en rask kultur. Beregn Ca 8 uker fra potting, store potter gir lengre kulturtid.

Gå tilbake