Lobelia

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Lobelia Stikling

 

Jord

Bruk god, gjødsla torv.

Potting

10-15 cm

Ampel

Temperatur

20oC i starten av kulturen, reduser til 15 – 18oC i slutten av kulturen.

Lav temperatur i slutten av kulturen gir mørkere farge i blomsten.

For rask og god knoppsetting anbefales det å gi plantene minimum 14 dager med lav temperatur (8 – 12oC), dette gjøres 2-3 uker etter innpotting.

Gjødsling/vanning

Plantene krever mye vann og næring i vekstperioden. Ledetall i potta 2,5.

Hold plantene på den tørre siden en kort stund i starten av knoppdanningsperioden, men ikke la plantene tørke opp, dette fører til bladsviing som er vanskelig å rette opp igjen seinere.

Lite Calcinit (kalsium) gir innfallsport til gråskimmel.

Topping

La gjerne plantene etablere seg i potta før topping.

Topp over tre til fem blad.

Luftfuktighet

Høy luftfuktighet (RF) gir økt strekningsvekst, og fare for gråskimmel og løse planter.

Lys/skygge

Gi tilleggslys 18 – 20 timer i døgnet. Godt lys gir kompakte planter, og god knoppsetting.

Vekstregulering

Alar: 200-400gr/100l

Bonzi: 200-300ml/100l

Behovet for veksthemming er avhengig av temperatur, pottestørrelse og sort.

Tips 1: Sprøyting med Bonzi, 20ml/10 l vann eller 30-40 ml/10 l vann ved sterk vekst. Generelt ikke behov for Bonzi ved ampelproduksjon. Obs: Lobelia trenger ikke mye retardering ved dyrking i potter ved lav temperatur. Følg med på veksten.

Tips 2: Alar 20g/10 l, første gang 3 uker etter innpotting, sprøyter 2-3 ganger

Plantevern

Forebyggende sprøyting mot gråskimmel med Rovral eller Teldor, gjerne rett etter topping mens plantene er små. Gjenta sprøytingen etter 1-2 uker.

Kvitfly: Confidor/Admiral

Lobelia er svært utsatt for tospovirus, dette kan man unngå ved å starte med reint kontrollert materiale, og ikke overvintre planter inne i veksthus.

Trips: Lobelia er svært utsatt for trips

Plantetetthet/kulturtid

Potteplanter 20 – 25 planter/m2. Ampler små 1 pl. pr. potte. Ampler store 3 pl. pr potte.

Kulturtid 10 – 12 uker.

Gå tilbake