Lobelia

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark

Dyrkingsveiledning stiklingsformert Lobelia

 

Jord

Bruk god, gjødsla torv.

 

Potting

10-15 cm

Ampel

 

Temperatur

20oC i starten av kulturen, reduser til 12 – 17oC i slutten av kulturen.

Lav temperatur i slutten av kulturen gir mørkere farge i blomsten.

For en rask og god knoppsetting anbefales det å gi plantene minimum 14 dager med lav temperatur (8 – 12oC), dette gjøres 2-3 uker etter topping.

 

Gjødsling/vanning

Plantene krever mye vann og næring i vekstperioden. Ledetall i potta 2,5.

Hold plantene på den tørre siden en kort stund i starten av knoppdanningsperioden, men ikke la plantene tørke opp, dette fører til bladsviing som er vanskelig å rette opp igjen seinere.

Lite Calcinit (kalsium) gir innfallsport til gråskimmel.

 

Topping

La gjerne plantene etablere seg i potta før topping.

Topp over tre til fem blad. To toppinger er aktuelt for de fleste sortene, og nødvendig for noen sorter.

 

Luftfuktighet

Høy luftfuktighet (RF) gir økt strekningsvekst, og fare for gråskimmel og løse planter.

 

Lys/skygge

Gi tilleggslys 18 – 20 timer i døgnet. Godt lys gir kompakte planter og god knoppsetting.

 

Vekstregulering

Alar: 20-50 gram per 10 liter vann

Bonzi: 20-40 ml per 10 liter vann

Behovet for veksthemming er avhengig av temperatur, pottestørrelse og sort.

 

Tips 1: Sprøyting med Bonzi, 20 ml/10 l vann eller 30-40 ml/10 l vann ved sterk vekst. Generelt ikke behov for Bonzi ved ampelproduksjon. For mye eller for sterk Bonzi gir korte, harde stilker.

Obs: Lobelia trenger ikke mye retardering ved dyrking i potter ved lav temperatur. Følg med på veksten.

 

Tips 2: Alar 20-30 gram per 10 liter vann, første gang 2-3 uker etter innpotting, 2-3 sprøytinger.

 

 

 

Plantevern

Lobelia er utsatt for angrep av trips og bladlus. Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av trips eller bladlus. Det kan også blåses ut rovmidd forebyggende mot trips. Ved bruk av både nyttedyr og kjemiske plantevernmidler, må du alltid sjekke om plantevernmidlene er skadelig for nyttedyrene.

 

Lobelia er svært utsatt for angrep av tospovirus og planter kan være angrepet uten at det vises synlig skade. Tospovirus kan smitte via amerikansk blomstertrips. Det er derfor viktig å starte med rent plantemateriale og bekjempe eventuelle angrep av trips. Tospovirus er en karantene skadegjører og ved mistanke om angrep er det plikt å melde ifra til Mattilsynet.

 

Det anbefales en forebyggende sprøyting mot gråskimmel rett etter topping og gjenta sprøytingen etter 1-2 uker.

 

Plantetetthet/kulturtid

Potteplanter 20 – 25 planter/m2. Til små ampler brukes en plante per potte, til store ampler 3 planter per potte.

 

Kulturtid 10 – 12 uker.

Gå tilbake