Osteospermum

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Osteospermum

 

Jord

Normalt gjødslet torv.

Leire i pottejorden er en fordel.

Potting

En plante i hver potte. 11 – 12 cm potter.

Temperatur.

Kan dyrkes ved forskjellige temperaturer.

16 -18 °C de to første ukene og trapp deretter ned til10 -14 °C. Med lave temperaturer blir behovet for retardering redusert og knoppsettinga betydelig bedre.

De fleste nye sorter tåler høyere temperatur i sluttfasen uten at det går ut over utviklingen av knoppene.

Gjødsling / vanning

Tåler ikke uttørking. I perioder med godt lys (sol) må planten vannes daglig. Unngå overvanning i perioder med lite lysinnstråling og lav temperatur i huset.

Ledetall ut fra blanderen: 1,5-2,0 avhengig av temperatur og lys.

Ledetall i potta 2-3 i starten og ned mot 1,5 i slutten. Bruk ikke for mye nitrogen etter etablering. Krøllete deformerte blad indikerer for høyt ledetall og dårlig næringsopptak.

pH 5,0-6,0.

CO2: 600 pm forbedrer vekst og kvalitet.

Topping/bryting

God bryting fra bunnen er viktig for å få en fyldig plante.

Topping ca en uke etter potting over 5-6 blad (dersom planten ikke er toppet før mottak).

Det er viktig at planten får nok lys, varme og næring etter potting for å få god jevn bryting.

Plantevern

  • Hærmygg: Kan bli et stort problem i kulturen, bruk nematoder 1-2 ganger forebyggende
  • Hvitfly: Admiral, Confidor
  • Trips: Conserve, Vertimec
  • Bladlus: Pirimor, Confidor
  • Algesopper: Apron, Aliette, Previcur, Ridomil Gold granulat (blandes i mediet)
  • Gråskimmel: Rovral eller Teldor; gjerne rett etter topping for å komme lettere til
  • Andre jordboende sopp: Topsin

Lys

Kan dyrkes uten tilleggslys, men vekstlys gir raskere og bedre induksjon, bedre kvalitet og korter ned kulturtida. 3.000 – 6.000 lux i 16 – 20 timer.

Skygge ved over 60.000 lux innstråling.

Luftfuktighet.

Bør ikke overstige 85 %.

Det er lett å få soppsykdom dersom luftfuktigheten blir for høy eller plantene står for tett.

Blomsterinduksjon.

Blomstene induseres ved lang dag. Godt lys og lav temperatur fremmer knoppdanningen.

Det er viktig at temperaturen ikke blir for høy den siste tiden før levering. Ved høy temperatur på slutten av kulturen vil det ta lang tid før plantene kommer med nye knopper etter utplanting.

Vekstregulering

Vanning med CCC.

Behovet for retardering varierer sterkt med sort, temperatur, gjødsling og lys. Veiledningen er bygget på en kultur med god vekst i forholdsvis høy temperatur. Ved lavere temperatur vil behovet for retardering bli sterkt redusert.

Dose 0,2-0,5 l /100l vann 40-60 ml pr potte. Første vanning 7 – 14 dager etter potting.

Vann ikke svaktvoksende sorter for tidlig.

Vann deretter ved behov en til tre ganger avhengig av sort, temperatur, lys gjødsling osv.

Gule sorter bør vannes med svakere dose og med korte intervall i starten.

Plantene skal være våte når de blir vannet med CCC, og plantene må bruses med rent vann etter vanning med CCC.

Plantetetthet

23-35 planter pr. m2

Planter dyrket ved lav temperatur kan stå tettere enn planter dyrket ved høy temp.

Kulturtid

8 – 13 uker avhengig av sort og kulturopplegg

Gå tilbake