Pelargonium Hortorum

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
Last ned dyrkningsveileder

 Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum

«Hagepelargonium kalles også Pelargonium  Zonale»

Jord

Bruk vanlig god gjødsla torv. pH 5,5 – 6.

Potting

Hus/bord må være klargjort, slik at plantene kan bli tatt hånd om med en gang. Plantene må ut av emballasjen leveringsdagen, og bør pottes så snart som mulig.

Dekking med agrylduk kan være aktuelt ved potting i sterk sol, men ikke la duken ligge for lenge på.

Plantene pottes grunt, unngå at vekstpunktet kommer under pottekanten, dette for å unngå angrep av gråskimmel.

 

Temperatur

Start med 18-22oC fra innpotting og reduser til 16oC i slutten av kulturen. Lav temperatur reduserer strekningsveksten effektivt, og plantene får bedre bladtegninger. Dyrking ved lav temperatur forlenger kulturtida noe.

Kald kultur:

Etablering av plantene i 3 uker ved 18-22oC, gi veksthemming som vanlig. Senk temperaturen ned mot 11-12oC etter rykking. Minimalt med retardering ved lav temperatur, retarder etter behov. Plantene må ikke være for våte ved lave temperaturer, og pass på at plantene får nok næring. Hev temperaturen før salg, enten ved å gi varme og lys eller ved hjelp av solvarme og lys. Vær obs på faren for angrep av gråskimmel ved lave temperaturer og våte planter.

Luftfuktighet

Ikke over 80 %.

Blir luftfuktigheta for høy, fører dette til for sterk strekningsvekst, og øker faren for angrep av gråskimmel. Høy luftfuktighet er ugunstig med tanke på lagringskvaliteten.

Gjødsling / vanning.

Hold plantene jevnt fuktige (ikke for våte eller tørre).

Pelargonia krever forholdsvis mye næring. Gi gjerne plantene en overvanning med kalksalpeter ved innpotting, ledetall 1,2 – 1,5. Vær forsiktig med vanningen de første 10 dagene etter potting, men la ikke plantene tørke opp. Tørre planter/tørr kultur fører til mye knopp tidlig i kulturen. Bruk ikke tørking som veksthemming.

Det er svært viktig at plantene får nok næring i startfasen. God næringstilgang vil stimulere bryting og bladproduksjon.

Start med et ledetall på 2,0 i gjødselvannet.

Ledetallet i potta bør være 2 – 3 i starten av kulturen, og ca 2 på ferdige planter. Ligger ledetallet for høyt på salgsferdige planter, kan dette føre til rotskader dersom planta blir utsatt for tørke/stress under transport/lagring/planting.

Planter med røde blad og eller råte i knoppene er i mange tilfeller dyrket for tørt og gjerne med lavt ledetall.

pH bør ligge mellom 5,5 og 6,5 (høy pH hindrer blant annet jernopptaket).

Der er svært viktig at plantene ikke tørker opp i sluttfasen, spesielt viktig dersom det er varmt. Dersom dette skjer vil røttene ta skade.

Plantetetthet/rykking

Plantene kan stå pottetett i to til tre uker etter potting, men i tilvekstperioden bør de rykkes før eller rett etter sammenvoksing.

Salgsferdige planter: 25 – 32 planter/m2 (20 planter/m2 ved god plass)

Topping/pinsering

Det er normalt ikke nødvendig å toppe plantene dersom de får godt med lys og god plass. Hvis hovedskuddet begynner å strekke seg, må planten toppes.

Enkelte kraftigvoksende sorter (for eksempel noen retrosorter) behøver topping.

Fjern knopp i vekstfasen, dersom dette ikke blir gjort, blir veksten redusert og planten blir ofte for liten. De første blomstene vil i alle tilfelle visne før planten er salgsferdig.

Det går ca 2-3 uker fra siste gangen det blir plukket blomster til planten er salgsferdig.

Ved forsinket salg, er det viktig at en plukker blomster i tide, elles blir plantene fort forringet i kvalitet. Overblomstra planter har ingen nye knoppanlegg, og vil ta lang tid før de kommer tilbake med nytt flor.

Plantevern

Pelargonia er normalt lite utsatt for sopp og skadedyr, men vær obs mot:

  • Nelliktrips: Karate, Confidor
  • Amerikansk blomster trips (ABT): Conserve, Vertimec
  • Kvitfly: Confidor, Admiral
  • Gråskimmel: Rovral, Teldor

 

Bruk anbefalte doser (se etiketten).

Lys

Sørg for maksimale lysforhold (reine ruter/plater)

Gi tilleggsslys 16 – 20 timer i døgnet. Lysmengde opp til 10.000 – 12.000 lux gir god vekst og bryting.

Det kan være aktuelt å bruke skygge i slutten av kulturen i sterkt sollys. Dette for å unngå sviskade i blomsten og skade på røttene på grunn av for varme potter.

Vekstregulering

I alle våre veiledninger har vi gått ut fra et væskeforbruk på 100 l ferdigblandet væske pr daa til sprøyting. Væskeforbruket varierer mye fra gartneri til gartneri avhengig av sprøyteutstyr, trykk osv. Dersom en ikke ønsker å sprøyte til avrenning, er 100 l pr. daa oftest for mye.

Sprøyting til avrenning vil i mange tilfeller føre til sviskade p.g.a. dråper av sprøytevæske som blir hengende igjen på bladranden.

Til fukting av plantene (ikke avrenning) vil mange ende opp med ca 60-70 l pr. daa. Forbruket av sprøytemiddel pr. sprøyting blir noe mindre, og muligens også virkningen.

Vi vil ikke tilråde og øke dosen, men sprøyte med kortere intervall dersom det er nødvendig.

NB: Sprøyt ikke når plantene er for tørre. Det fører lett til sprøyteskade.

Behovet for retardering varierer sterkt med vekstforhold og sort.

Plasser sorter med lik vekst sammen og det er lettere å følge opp med individuell veksthemming, se sortsliste med voksekraft.

Sprøyting med CCC:

Under gode lysforhold må første sprøyting gis innen en uke etter potting.

Under dårligere lysforhold (tidlig på året), kan en gjerne vente til planten har fått 6 – 7 blad. Vurder veksten i planten før første sprøyting. Når en ser at planten begynner å vokse må en inn og sprøyte så fort som mulig. Svaktvoksende sorter må ikke sprøytes for tidlig.

Start gjerne sprøytingen på sterktvoksende sorter og sprøyt over «hele huset», avslutt med å gå over de mest sterktvoksende sortene en gang til.

Senere sprøytinger avhenger av sort og vekst. Når de unge bladene begynner å strekke seg over planten (lang bladstilk), må det sprøytes med en gang. En sprøyting i uka er ofte nok.

Dose CCC: 200 ml/100 l vann, 100 liter sprøytevæske/daa.

Sprøyting i åpen blomst kan føre til sviskade, og det fører trolig til dårligere lagringskvalitet og holdbarhet. Må det sprøytes i åpen blomst, unngå så store væskemengder at det fører til avrenning.

NB! Husk å senke temperaturen til ca. 15°C når en sprøyter med CCC, samtidig må en også slå av lyset. Dette for å oppnå en maksimal virkning av CCC.

Vanning med CCC:

Dose: 700 – 1000 ml CCC til 100 liter vann 50 ml pr potte. Differensier mengda etter hvor sterktvoksende sorten er. OBS ikke vann svaktvoksende sorter, eller om plantene dyrkes ved lav temperatur.

Tidspunkt for vanning: 10-20 dager etter potting.

Det må ikke vannes med CCC på tørre planter. Er plantene tørre, er det fare for sviskade og den veksthemmende effekten er svært liten. Vanning med CCC dagen etter vanning passer normalt fint.

Det er i mange tilfeller nødvendig å sprøyte en gang med CCC før vanning.

Dersom virkningen av vanninga med CCC går ut før planten er salgsferdig, må plantene sprøytes videre med CCC inntil de selges.

Dypping av brett med småplanter i CCC.

Vi har liten erfaring med denne metoden, så dersom de ønsker å bruke den, prøv den på et mindre parti.

Dose: 800 ml tidlig, 700 ml seint, pr. 100 l vann. Bruk ca 1,5 l væske pr kasse med småplanter. Differensier mengden etter hvor sterktvoksende sorten er.

Hell den ferdigblandede væsken opp i kassen rett før potting, eller dypp plantene i væska. Kontroller at alle plantene får tilnærmet lik mengde. Virkningen av CCC behandlingen går ut før planta er salgsklar og det er derfor ofte nødvendig med sprøyting med CCC i slutten av kulturen.

Bruk av holdbarhetsmiddel

Sprøyt med STS to ganger i kulturen med ei ukes mellomrom. Første sprøyting på store knopper, siste sprøyting når det viser farge i de første blomstene. Fare for sviskade dersom det blir sprøyta i åpen blomst, spesielt dersom det blir sprøytet til renning. Etter sprøyting må plantene stå minst tre dager før de blir pakket.

Dose: 0,5 mM/100 l/daa.

Bruk av STS forlenger levetiden til blomstene og reduserer gulningen på bladverket under lagring, transport og salg.

Kulturtid

Kulturtida avhenger av pottetidspunkt/topping.

Tidlig innpotting (uke 5) gir en kulturtid på 8 – 10 uker.

Vanlig innpottingstidspunkt (uke 8 – 13) gir en kulturtid på 6-8 uker, og plantene er ferdige i mai.

Kulturtiden varierer og med hvor gode lysforhold det er i veksthuset, dyrkingstemperatur, værforhold, osv.

Jo bedre lysforhold, jo bedre vekst. Kulturtiden er også sortsavhengig.

Gå tilbake