Pelargonium Peltatum

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
 • Decora Pink

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 103
  Leveringsuke: 6-16
  Farge: Rosa

 • Interspesific Calliope® Dark Red

  Vekstkraft: 5
  Antall i brett: 103
  Leveringsuke: 6-16
  Farge: Mørk Rød

 • Royal® Scarlet

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 103
  Leveringsuke: 6-16
  Farge: Rød

 • Royal® Pink

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 103
  Leveringsuke: 6-16
  Farge: Rosa

 • Royal® Lavender

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 103
  Leveringsuke: 6-16
  Farge: Lavendel

 • Royal® Blue

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 103
  Leveringsuke: 6-16
  Farge: Lilla

 • Royal® Candy Cane

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 103
  Leveringsuke: 6-16
  Farge: Rød med hvite tegninger

 • Royal® White

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 103
  Leveringsuke: 6-18
  Farge: Hvit

 • Decora Lilac

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 103
  Leveringsuke: 6-18
  Farge: Lilla

 • Decora Red

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 103
  Leveringsuke: 6-18
  Farge: Rød

Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveileding Pelargonium peltatum

(Hengepelargonium)

Dyrkningsveiledningen til hagepelargonium kan følges på de fleste punkt med noen få unntak.

NB! Det er viktig at de helhengende sortene får godt med næring og riktig temperatur, ca 19-21° C for å sikre god vekst og god bryting i starten av kulturen.

Jord

Bruk vanlig god gjødsla torv. pH 5,5 – 6.

Potting

Hus/bord må være klargjort, slik at plantene kan bli tatt hånd om med en gang. Plantene må ut av emballasjen leveringsdagen, og bør pottes så snart som mulig.

Dekking med agrylduk kan være aktuelt ved potting i sterk sol, men ikke la duken ligge for lenge på.

Plantene pottes grunt, unngå at vekstpunktet kommer under pottekanten, dette for å unngå angrep av gråskimmel.

 

Temperatur

Start med 18-22oC fra innpotting og reduser til 16oC i slutten av kulturen. Lav temperatur reduserer strekningsveksten effektivt, og plantene får bedre bladtegninger. Dyrking ved lav temperatur forlenger kulturtida noe.

Kald kultur:

Etablering av plantene i 3 uker ved 18-22oC, gi veksthemming som vanlig. Senk temperaturen ned mot 11-12oC etter rykking. Minimalt med retardering ved lav temperatur, retarder etter behov. Plantene må ikke være for våte ved lave temperaturer, og pass på at plantene får nok næring. Hev temperaturen før salg, enten ved å gi varme og lys eller ved hjelp av solvarme og lys. Vær obs på faren for angrep av gråskimmel ved lave temperaturer og våte planter.

Luftfuktighet

Ikke over 80 %.

Blir luftfuktigheta for høy, fører dette til for sterk strekningsvekst, og øker faren for angrep av gråskimmel. Høy luftfuktighet er ugunstig med tanke på lagringskvaliteten.

Gjødsling / vanning.

Hold plantene jevnt fuktige (ikke for våte eller tørre).

Pelargonia krever forholdsvis mye næring. Gi gjerne plantene en overvanning med kalksalpeter ved innpotting, ledetall 1,2 – 1,5. Vær forsiktig med vanningen de første 10 dagene etter potting, men la ikke plantene tørke opp. Tørre planter/tørr kultur fører til mye knopp tidlig i kulturen. Bruk ikke tørking som veksthemming.

Det er svært viktig at plantene får nok næring i startfasen. God næringstilgang vil stimulere bryting og bladproduksjon.

Start med et ledetall på 2,0 i gjødselvannet.

Ledetallet i potta bør være 2 – 3 i starten av kulturen, og ca 2 på ferdige planter. Ligger ledetallet for høyt på salgsferdige planter, kan dette føre til rotskader dersom planta blir utsatt for tørke/stress under transport/lagring/planting.

Planter med røde blad og eller råte i knoppene er i mange tilfeller dyrket for tørt og gjerne med lavt ledetall.

pH bør ligge mellom 5,5 og 6,5 (høy pH hindrer blant annet jernopptaket).

Der er svært viktig at plantene ikke tørker opp i sluttfasen, spesielt viktig dersom det er varmt. Dersom dette skjer vil røttene ta skade.

Plantetetthet/rykking

Plantene kan stå pottetett i to til tre uker etter potting, men i tilvekstperioden bør de rykkes før eller rett etter sammenvoksing.

Salgsferdige planter: 25 – 32 planter/m2 (20 planter/m2 ved god plass)

Plantevern

Pelargonia er normalt lite utsatt for sopp og skadedyr, men vær obs mot:

 • Nelliktrips: Karate, Confidor
 • Amerikansk blomster trips (ABT): Conserve, Vertimec
 • Kvitfly: Confidor, Admiral
 • Gråskimmel: Rovral, Teldor

 

Bruk anbefalte doser (se etiketten).

 1. peltatum er svært utsatt for trips, mye mer enn hagepelargonium, forebyggende sprøyting anbefales.

Lys

Sørg for maksimale lysforhold (reine ruter/plater)

Gi tilleggsslys 16 – 20 timer i døgnet. Lysmengde opp til 10.000 – 12.000 lux gir god vekst og bryting.

Det kan være aktuelt å bruke skygge i slutten av kulturen i sterkt sollys. Dette for å unngå sviskade i blomsten og skade på røttene på grunn av for varme potter.

Inntak/kulturtid.

Inntak uke 6 – 11. Kulturtid 7 – 10 uker.

Det tidligste inntaket gir den lengste kulturtida. Gode lysforhold er med på å korte ned kulturtida.

Kulturtida på halvhengende sorter er ca en uke lenger enn helhengende sorter.

Det er også forskjeller i utviklingstid i de halvhengende sortene.

Topping

De fleste sortene må toppes, dette gjøres så snart som mulig over 3 – 5 blad.

Oppbinding med peltaklip

Tidspunkt: Når planta er så stor at skuddene kommer over den øverste ringen på Peltaclipen.

Vekstregulering

Helhengende sorter:

Veksten varierer mye etter lysforhold, næringstilgang, fuktighet osv.

Tilpass retarderinga etter veksten. Hvis man kommer for sent i gang, kreves det sterk veksthemming for å redusere veksten tilstrekkelig.

For å få god knoppdanning, er det viktig å få stoppet den vegetative veksten i knoppdanningsfasen, dvs ca. 4 – 5 uker etter topping.

Sprøyting med CCC

Start en uke til 14 dager etter innpotting (vurder strekningsveksten).

Sprøyt en gang i uka dersom det er nødvendig. Dose 200 ml /100 l vann 100 l væske pr. daa.

Når skuddene etter topping er kommet 2 – 3 cm over Peltaclipen, øk dosen til 300 ml/100 l vann.

Ved sterk strekningsvekst kan det i denne perioden være nødvendig å sprøyte plantene inntil 3 ganger i uka. Seinere sprøytinger må avpasses etter vekst, hvor lenge de blir stående før salg osv. Anbefalt dose 200ml /100 l vann.

Vanning med CCC

Som hagepelargonium, det er mest aktuelt å vanne de helhengende sortene.

Bonzi

Sprøyt med Bonzi på fullt hengende sorter, 300 – 400 ml/100 l

PS: P. x hortorum må ikke sprøytes eller vannes med Bonzi

Halvhengende sorter

Mindre behov for CCC enn hagepelargonium, (differensier etter vekst). Se sortsliste.

Ikke sprøyt med Bonzi på halvhengende sorter

Luftfuktighet / vanning

Hold plantene på den tørre siden, og luftfuktigheten må ikke overstige 80 %.

Dette reduserer strekningsveksten, og det blir dannet flere knopper/blomster.

Halvhengende er også utsett for korkdanning dersom det blir for fuktig. Korkdanning og skade av trips har svært like symptomer.

Holdbarhetsmiddel

Bruk STS som på Zonale.

Gå tilbake