Plectranthus

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
  • Variegated

    Vekstkraft: 4
    Antall i brett: 106
    Leveringsuke: 6-17
    Farge: Grønn m hvit kant

Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Plectranthus fruticosus

Møllplante – Plectranthus

Jord

Veksttorv av god kvalitet, god drenering er viktig, tilsett Perlite

Potting

11-13 cm potter – ampel

Temperatur – kulturtid

Hold 16-18oC etter innpotting. 3-4 uker etter potting senkes temperaturen trinnvis til 12-16oC.

Kulturtida er 7-13 uker fra innpotting avhengig av temperatur, lysforhold, tidspunkt for innpotting og pottestørrelse.

Gjødsling/vanning

Plectranthus må holdes jevnt fuktige hele tida, plantene må ikke tørke, det fører til skade i bladene. Næringsbehovet er stort, bruk LT 2,0 – 2,2. Svært høgt ledetall og /eller våte planter kan føre til problem med opptak av næring, dårlige røtter og ujevne planter.

pH i torva bør være 5 – 6.

Topping

Plantene toppes normalt en gang, dersom en ønsker en bedre forgreining, toppes plantene en gang til.

Plantevern

Etter potting anbefales en forebyggende sprøyting mot sopp, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres 1-3 uker etter potting. En vanning med Topsin og Apron er også aktuelt, dette gjøres 2-3 uker etter potting.

Plectranthus er utsatt for angrep av gråskimmel, bladlus, kvitfly og minerfluer.

PS: Plantene er følsomme for skade av plantevernmidler, prøvesprøyting anbefales.

Lys

Godt vekstlys gir rask og god vekst i plantene, plantene skal ikke skygges

Vekstregulering

Veksthemming er normalt ikke nødvendig da en ønsker en sterk vekst i plantene. Ved behov kan en sprøyte med 2-3 promille Alar, 2-3 promille Bonzi kan forsøkes.

Gå tilbake