Sanvitalia

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
 • Goldbini

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 6 - 12 og 14 - 16
  Farge: Mørkegul

 • Picador® Early Yellow

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 6 - 12 og 14 - 16
  Farge: Gul

 • Inca®

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 6 - 12 og 14 - 16
  Farge: Gul

Dyrkingsveiledning for Sanvitalia

 

Jord

Standardjord gjerne med innblanding av Perlite.

 

Potting

Ampel: Minimum 20-25 cm ampel. Blir absolutt best med stort voksemedium

Temperatur

Første 4-6 uker ca 20oC som gir rask og god start, deretter gradvis ned mot 14-16oC. Lav temperatur i starten gir dårlig tilvekst og fare for angrep av sopp. Sanvitalia må ikke plantes for tidlig ut, dette kan fort føre til stagnasjon i veksten (lave temperaturer tidlig gir dårlig vekst).

 

Gjødsling

Forholdsvis næringskrevende. LT 2-2,5, for mye nitrogen gir løse planter. Første vanning 70 % Calcinit og 30 % fullgjødsel, deretter 40 % Calcinit og 60 % fullgjødsel. Plantene må ikke være for våte eller få for mye næring tidlig.

pH: 5,8 -6,2

Topping

Toppes minimum to ganger, første gang ca 6 cm over jorda, deretter en gang til når de nye skuddene er ca 5-8 cm lange. Utover i kulturen må en gjerne ”stusse” enkelte skudd

 

Plantevern

Sanvitalia er utsatt for angrep av bladlus og trips. Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av bladlus eller trips. Det kan også blåses ut rovmidd forebyggende mot trips. Ved bruk av både nyttedyr og kjemiske plantevernmidler, må du alltid sjekke om plantevernmidlene er skadelig for nyttedyrene.

 

Det anbefales en forebyggende sprøyting mot gråskimmel innen en uke etter topping. Sanvitalia kan angripes av jordboende sopp. Det kan derfor være aktuelt med en vanning med soppmidler mot slike sopper ca. 2 uker etter potting. Ved angrep av jordboende sopp gjentas behandlingen med plantevernmiddel etter ca. 4 uker.

 

Lys

Sanvitalia foretrekker mye lys, gjerne 5.000 lux.

 

Pottekultur:

 

Potter

Bruk 12cm potter. Ca 25 planter/m2.

 

Topping

Topp en gang over 6 cm, gjenta toppingen etter 2-3 uker dersom behov.

 

Vekstregulering

Bruk Alar: 20-30 gram per 10 liter vann

Bonzi: 20-30 ml per 10 liter vann.

Ikke sprøyt plantene før de er i god vekst etter topping, og bruk minste dose i starten.

 

Kulturtid

8-10 uker

Gå tilbake