Sanvitalia

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
 • Sundance® Compact yellow

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 6-16
  Farge: Gul, kompakt

 • Inca®

  Vekstkraft: 2
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 6-16
  Farge: Gul

 • Solaris®

  Vekstkraft: 3
  Antall i brett: 106
  Leveringsuke: 2 og 6-16
  Farge: Gul

Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Sanvitalia

Jord

Standardjord gjerne med innblanding av Perlite.

Potting

Ampel: Minimum 20-25 cm ampel. Blir absolutt best med stort voksemedium

Temperatur

Første 4-6 uker ca 20oC som gir rask og god start, deretter gradvis ned mot 14-16oC. Lav temperatur i starten gir dårlig tilvekst. Sanvitalia må ikke plantes for tidlig ut, dette kan fort føre til stagnasjon i veksten (lave temperaturer tidlig gir dårlig vekst).

Gjødsling

Forholdsvis næringskrevende. LT 2-2,5, for mye nitrogen gir løse planter. Første vanning 70 % nitrogen og 30 % Pioner, Superba, Superex e.l., deretter 40 % nitrogen og 60 % Pioner, Superba, Superex e.l. Plantene må ikke være for våte eller få for mye næring tidlig.

pH: 5,8 -6,2

Topping

Toppes minimum to ganger, første gang ca 6 cm over jorda, deretter en gang til når de nye skuddene er ca 5-8 cm lange. Utover i kulturen må en gjerne ”stusse” enkelte skudd

Plantevern

Etter topping anbefaler vi en forebyggende sprøyting mot gråskimmel, f. eks. med Rovral eller Teldor. Plantene bør også vannes ovenfra med Topsin og Apron. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres innen en uke etter topping. Seinere vanning med Apron eller Aliette kan være aktuelt.

Lys

Sanvitalia foretrekker mye lys, gjerne 5.000 lux..

Potter

Bruk 12cm potter. Ca 25 planter/m2.

Topping

Topp en gang over 6 cm.

Retardering

Bruk Alar: 20g/10l vann

Bonzi: 20ml/10l vann.

Kulturtid

8-10 uker

Gå tilbake