Senetti®

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Senecio Senetti®

 

Jord

Bruk en torv med god drenering torv, gjerne med innblanding av Perlite.

Potting

12 – 15 cm:

Temperatur

Etabler plantene ved en temperatur ved 18-20 °C. Deretter kan de dyrkes kaldt; best resultat får en med dyrkingstemperatur mellom 10 og 15 °C. Det er viktig at temperaturen ikke er over 15 °C, ellers risikerer en at det blir for mange og store blad og for små blomster. Hvis man dyrker kaldt, er det en forutsetning at fuktighetsnivået holdes nede.

Gjødsling/vanning

Hold plantene fuktige, men unngå overvanning. Det er viktig at bladverket holdes så tørt som mulig, så det er best om vanningen kan skje med drypp eller flo/fjære.

Senetti er næringskrevende, husk å gi nok næring i perioder med lite lys og vekst. Plantene er utsatt for jernmangel, det bør være 3 ppm jern i næringsløsningen ved ledetall 2,0. Hold øye med pH, den skal ikke overstige 6,0, optimal pH bør ligge rundt 5,5.

Topping

Plantene toppes en gang 2 uker etter potting.

Plantevern

Etter topping anbefaler vi en forebyggende sprøyting mot gråskimmel, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til. Pass ellers på at fuktigheten rundt bladverket ikke blir for høy.

Forebyggende vanning med Apron + Topsin er også aktuelt.

Senetti er utsatt for mjøldogg. Sprøyt forebyggende flere ganger med Topas.

Senetti er utsatt for trips.

Vekstregulering

Bruk godt lys og lav temperatur for å unngå strekning. Alar er anbefalt retarderingsmiddel, sprøyt med 20-40 gram per 10 liter vann ved behov.

Kulturtid

9 – 11 uker (avhengig av temperatur og lys).

Gå tilbake