Superpetunia

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Superpetunia

Jord

Bruk en god torv eller jordblanding.

Det er en fordel å starte med en jord som har lav pH, 5,0 – 5,3 er optimalt

Potting

Pott plantene så raskt som mulig etter mottak.

Potter: 11-12 cm

Ampler: 25- 30 cm

Temperatur.

Superpetunia kan dyrkes ved varierende temperaturer. Kulturtida øker og behovet for retardering avtar ved synkende dyrkingstemperatur.

Start gjerne med 18 – 19oC og reduser til 12 – 15oC i slutten av kulturen.

Gjødsling / vanning

Planten er svært næringskrevende. Bruk gjerne rein Calcinit ved første vanning.

Ledetall i potta 2.5 – 3, gi en næringsløsning med 50 – 50 Calcinit og fullgjødsel.

La ikke plantene tørke opp, de er utsatt for gulning av bladene. Svært våte planter etter etablering gir økt behov for retardering.

Tilsett gjerne litt ekstra jern i stamløsningen (minst 3 ppm i næringsløsningen), planten er utsatt for jernmangel og får da lyse blad. Vær forsiktig med bladsprøyting med jern, det kan lett føre til sviskade.

Hold pH verdien under 6 for å unngå jernmangel.

Plantetetthet

Planter i potter: 17 -25 planter pr. m2

Dersom det blir brukt støttenett, veksten er under kontroll og plantene ikke blir stående for lenge når de er salgsferdige, kan de dyrkes tettere.

Topping

Rett etter potting over 4 – 6 blad.

To toppinger gir tette jevne planter, men den andre toppingen tar tid og kulturtiden blir forlenget.

Dersom plantene vokser sammen og får lange greiner – topp disse tilbake så snart som mulig.

Planter som er overmodne og må skjæres hardt tilbake, bruker lengre tid for å komme tilbake enn planter som toppes så snart de vokser sammen. Det har liten effekt å sprøyte sammenvokste planter med Alar, greinene vil bare fortsette å vokse.

Kort dag før topping gir bedre bryting.

Plantevern

Etter topping anbefaler vi en forebyggende sprøyting mot gråskimmel, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres innen en uke etter topping.

Superpetunia er utsatt for mjøldogg og bør sprøytes forebyggende med Topas.

  • Bladlus: Pirimor, Confidor 70 WG
  • Meldugg: Topas 100 EC, Svovel

Det er forskjell mellom sortene når det gjelder melduggresistens

  • Nelliktrips: Confidor, Karate
  • Amerikansk blomstertrips: Conserve, Vertimec,
  • Hvitfly: Confidor 70 WG, Admiral og Karate

 

Lys

La gjerne plantene stå i kort dag ei uke etter topping (fremmer bryting).

Gi plantene tilleggslys seinere med inntil 20 timer. Skygge er ikke nødvendig.

Knoppene induseres ved lang dag. Godt lys reduserer kulturtida.

Vekstregulering

Alar: 250 – 500g til 100 liter vann. Inntil 100 l væske pr daa.

Behovet for retardering varierer sterkt med temperatur og gjødsling/vanning.

Ved høy temperatur i starten (18 – 19 °C) starter man retarderingen når bruddene kommer, senest når bruddene er 2-3 cm. Følg veksten og retarder etter behov.

Bonzi: 400ml/100l

Står plantene for tett skal det svært mye retardering til for å unngå strekk.

Ser plantene ut til å bli lange, «skjær dem tilbake» på et tidlig stadium.

Det er viktig at plantene ikke vokser sammen sist i kulturtida og blir overmodne (de blir lange og slengete). I slike tilfeller kan det være aktuelt å retardere sent i kulturen, bruk da helst Bonzi siden Alar lett kan gi sviskade i blomstene.

Superpetunia kan også veksthemmes ved hjelp av tørking, men dette øker faren for bladgulning.

Ved lave temperaturer kan det være aktuelt å kjøre kulturen uten retardering.

Enkelte sorter kan få sviskade i blomsten ved sein retardering.

Vær obs. på at seine retarderinger henger i planten og vil redusere veksten etter utplanting.

Det er sortsforskjeller m.h.p. retardering.

Støttenett (Pelta Clip)

Sett gjerne plantene opp i nettet ved rykking og dra det opp når plantene er så høye at de rekker over toppen på nettet når det er trukket helt opp.

Enkelte sorter har så stive grener at det kan være problemfylt å få på støttenett.

Kulturtid

Kulturtida er avhengig av pottetidspunkt, (lys) og temperatur.

Potter 7 – 9 uker

Ampler 8 – 12 uker

Gå tilbake