Torenia

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
  • Moon™ Blue Moon

    Vekstkraft: 4
    Antall i brett: 83
    Leveringsuke: 10-11
    Farge: Mørke blå

Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Torenia

 

Jord

Standardjord gjerne med innblanding av Perlite.

Potte

Potte: 11-12 cm

Ampel: Minimum 20-25 cm ampel. Blir absolutt best med stort voksemedium

Temperatur

Første 14 dager ca 20oC som gir rask start, deretter gradvis ned mot 14-16oC.

Gjødsling

Forholdsvis næringskrevende. LT 2-2,5, for mye nitrogen gir løse planter. Første vanning 70 % nitrogen og 30 % Pioner, Superba, Superex e.l., deretter 40 % nitrogen og 60 % Pioner, Superba, Superex e.l. Bør ikke tørke helt ut.

pH 5,8-6,2.

Topping

Toppes minimum 2 ganger, første gang ca 6 cm over jorda, deretter en gang til når nye skudd er ca 5-8 cm lange.

Utover i kulturen må en gjerne holde på å ”stusse” enkelte skudd

Plantevern

Etter topping anbefaler vi en forebyggende sprøyting mot gråskimmel, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres innen en uke etter topping.

Lys

2.500-5.000 lux i 14t gir en god og tett plante. Passer best på skyggefulle steder.

Vekstregulering

Normalt ingen, kun topping, Alar 30-40 gram/10 liter vann har effekt.

Kulturtid

11 cm: 8-10 uker

Ampel: 10-13 uker

Gå tilbake