Verbena

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
Last ned dyrkningsveileder Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Verbena

 

Jord

Bruk god, luftig torv med pH under 5,2.

Potting

Potte: 11 cm

Ampel: 25 cm

 

Temperatur

18oC de to første ukene etter potting, deretter senkes temperaturen gradvis ned til 12oC

Det blir bedre kvalitet og mindre retarderingsbehov hvis en har mulighet til å holde en lav temperatur etter etablering og gjerne en topping ekstra.

 

Gjødsling /Vanning

Bruk en næringsløsning med 50/50 kalksalpeter/fullgjødsel, gjerne med ekstra jerntilsetting (3 ppm jern ved ledetall 2.0). Høy pH og/eller lite jern gir lyse planter (mangelsymtomer). Ledetall 2-2,5 i starten og litt mindre mot slutten av kulturen.

Fuktigheten i potta og rundt planta har stor innvirkning på veksten, men plantene må ikke bli for tørre, spesielt ikke ved høy temperatur/mye sol, da får en lett sviskade.

Tørk ikke plantene i etableringsfasen, da tørking/pining i starten gir dårlig bryting. Plantene skal heller ikke være for våte seinere, det kan lett føre til rotdød og angrep av algesopp.

Topping

Ca 14 dager etter potting toppes plantene over 5-6 blad. To toppinger gir tettere planter og anbefales.

 

Plantevern

Etter topping anbefaler vi en forebyggende sprøyting mot gråskimmel, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres innen en uke etter topping.

Forebyggende vanning med Apron + Topsin mot jordboende sopp.

Verbena er ellers utsatt for mjøldogg, trips, bladlus og kvitfly.

 

Vekstregulering

Alle kjemiske midler virker på Verbena. En kan bruke Alar 200-400 g/100 liter vann eller 200-300 ml CCC per 100 l vann. Blanding med Alar 150-300g /100 l vann og CCC 150-200 ml/100 l vann kan sannsynligvis brukes. Til kraftigvoksende sorter har vanning med 0,3 – 0,5 % CCC god effekt.

Bonzi: 100-200 ml/100 liter. Tidlig sprøyting med Bonzi gir best effekt, men det kan sprøytes fram til synlig knopp.

Kravet til retardering varierer med temperatur, kulturtid, antall toppinger, lys, fuktighet og det er sortsavhengig. Alar utsetter blomstringen, og seine sprøytinger forlenger kulturtida.

Temari er kraftigvoksende mens Tapien og Lascar har svakere vekst. Patio er mer opprettvoksende. I en pottekultur er det mange ganger nødvendig å retardere dersom temperaturen kommer over 15-16oC. La ikke plantene vokse sammen dersom temperaturen og/eller fuktigheten er høy, topp dem heller en gang ekstra.

 

Lys

Vekstlys gir ekstra vekst. Under normale fuktighetsforhold tåler planta god lys og trenger ikke skygges.

 

Kulturtid

Potter: 9-11 uker. Ampel: 12-14 uker

Gå tilbake