Viola Cornuta

Sorter
Dyrkningsveiledning
Produktark
Last ned dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Viola

Viola x wittrockiana – stemorfiol Viola cornuta – hornfiol

 

Jord

Standardtorv av god kvalitet.

Potting

10 pakk -12 cm potter

Temperatur – kulturtid

Hold 18-20oC etter innpotting. 2-3 uker etter potting senkes temperaturen til 12-15oC, plantene kan også dyrkes videre i plasthus som holdes frostfrie, og der sola varmer opp huset på dagtid.

Kulturtida er 6-8 uker fra innpotting avhengig av sort, temperatur, lysforhold, tidspunkt for innpotting og pottestørrelse.

Gjødsling/vanning

Stemor og hornfiol krever jevn fuktighet i mediet, de skal ikke ha det for vått. Næringsbehovet er middels stort, bruk LT 1,8 – 2,2. Svært høgt ledetall og /eller våte planter kan føre til problem med opptak av næring og dårlige røtter. pH i torva bør være 5 – 6. Ved lav dyrkingstemperatur er behovet for vann lite, mens behovet for næring er stort, da må ledetallet økes. Bladgjødsling med kalsium er aktuelt.

Plantevern

Etter potting anbefales en forebyggende sprøyting mot sopp, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres 1-3 uker etter potting. En vanning med Topsin og Apron er også aktuelt, dette gjøres 2-3 uker etter potting. Stemor er i tillegg utsatt for angrep av bladlus.

Lys

Stemor kan dyrkes uten bruk av vekstlys, men først i kulturtida vil godt vekstlys fremme veksten. Seinere i kulturtida vil mye vekstlys føre til strålevarme, noe som fører til økt strekningsvekt, særlig kan det bli lange blomsterstilker. Normal belysningstid er 10-12 timer. LED – lys er aktuelt for å holde plantene kompakte.

Vekstregulering

Dropp og negativ DIF har god effekt.

Ved lav dyrkingstemperatur og bruk av dropp er det lite behov for kjemisk veksthemming. Ved behov kan plantene sprøytes 1-3 ganger med 2,5 promille Alar i blanding med 2 promille CCC. Hornfiol krever mindre veksthemming enn stemorfiol. Plantene må ikke sprøytes etter at knoppene er dannet, det vil gi forsinket blomstring. For mye veksthemmende stoff vil gi planter som blomstrer med for lite bladverk.

Gå tilbake