Superpetunia

Cascadias™ Bicolor Cabernet

Vekstkraft: 3
Antall i brett: 106
Leveringsuke: 6 - 12 og 14 - 16
Farge: Lilla/Hvit

Last ned

Bilde

Dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Superpetunia

 

Jord

Bruk en god torv eller jordblanding.

Det er en fordel å starte med en jord som har lav pH, 5,0 – 5,3 er optimalt

 

Potting

Pott plantene så raskt som mulig etter mottak.

Potter: 11-12 cm

Ampler: 25- 30 cm

 

Temperatur.

Superpetunia kan dyrkes ved varierende temperaturer. Kulturtida øker og behovet for retardering avtar ved synkende dyrkingstemperatur.

Start gjerne med 18 – 19oC og reduser til 12 – 15oC i slutten av kulturen.

 

Gjødsling / vanning

Planten er svært næringskrevende. Bruk gjerne rein Calcinit ved første vanning.

Ledetall i potta 2,5 – 3,0 gi en næringsløsning med 50 – 50 Calcinit og fullgjødsel.

La ikke plantene tørke opp, de er utsatt for gulning av bladene. Svært våte planter etter etablering gir økt behov for retardering.

Tilsett litt ekstra jern i stamløsningen (minst 3 ppm ved ledetall 2,0), planten er utsatt for jernmangel og får da lyse blad. Vær forsiktig med bladsprøyting med jern, det kan lett føre til sviskade.

Hold pH verdien under 6 for å unngå jernmangel.

 

Plantetetthet

Planter i potter: 17 -25 planter pr. m2

Dersom det blir brukt støttenett, veksten er under kontroll og plantene ikke blir stående for lenge når de er salgsferdige, kan de dyrkes tettere.

 

Topping

Rett etter potting over 4 – 6 blad.

To toppinger gir tette jevne planter, men den andre toppingen tar tid og kulturtiden blir forlenget.

Dersom plantene vokser sammen og får lange greiner – topp disse tilbake så snart som mulig.

Planter som er overmodne og må skjæres hardt tilbake, bruker lengre tid for å komme tilbake enn planter som toppes så snart de vokser sammen. Det har liten effekt å sprøyte sammenvokste planter med Alar eller Bonzi, greinene vil bare fortsette å vokse.

Kort dag før topping gir bedre bryting.

 

Plantevern

Superpetunia er utsatt for angrep av trips og bladlus. Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av trips eller bladlus. Det kan også blåses ut rovmidd forebyggende mot trips. Ved bruk av både nyttedyr og kjemiske plantevernmidler, må du alltid sjekke om plantevernmidlene er skadelig for nyttedyrene.

 

Det anbefales en forebyggende sprøyting mot gråskimmel innen en uke etter topping. Enkelte sorter er utsatt for meldugg. Disse sortene sprøytes med et plantevernmiddel mot meldugg ved begynnende angrep.

 

Lys

La gjerne plantene stå i kort dag ei uke etter topping (fremmer bryting).

Gi plantene tilleggslys seinere med inntil 20 timer. Skygge er ikke nødvendig.

Knoppene induseres ved lang dag. Godt lys reduserer kulturtida.

 

Vekstregulering

Står plantene for tett skal det svært mye retardering til for å unngå strekk. Ser plantene ut til å bli lange, «skjær dem tilbake» på et tidlig stadium. Det er viktig at plantene ikke vokser sammen sist i kulturtida og blir overmodne (de blir lange og slengete). I slike tilfeller kan det være aktuelt å gi veksthemming seint i kulturen, bruk da helst Bonzi siden Alar lett kan gi sviskade i blomstene. Enkelte sorter kan få sviskade i blomsten ved sein retardering.

Tørking hemmer veksten, men dette øker faren for bladgulning.

Superpetunia kan dyrkes uten vekstregulering dersom temperaturen er svært lav. Vær obs. på at seine retarderinger henger i planten og vil redusere veksten etter utplanting.

 

Sprøyting med Alar og Bonzi:

Alar: 25-50 gram til 10 liter vann. Inntil 100 l væske pr daa.

Plantene sprøytes etter topping med Alar. Ved høy temperatur i starten (18 – 19 °C) starter man retarderingen når bruddene kommer, senest når bruddene er 2-3 cm. Følg veksten og retarder etter behov.

Bonzi: 40-50 ml per 10 liter vann.

Det er aktuelt å sprøyte med Bonzi når plantene er godt etablerte. Det er relativt store forskjeller i vekstkraft mellom sortene.

 

Brusevanning med Bonzi:

Brusevanning med 25 ml Bonzi per 10 liter vann når skuddene er 7-10 cm etter siste topping, 2,5 liter væske per m2 bord. Seinere sprøyting med 30 – 50 ml Bonzi per 10 liter vann ved behov.

 

Støttenett (Pelta Clip)

Sett gjerne plantene opp i nettet ved rykking og dra det opp når plantene er så høye at de rekker over toppen på nettet når det er trukket helt opp.

Enkelte sorter har så stive grener at det kan være problemfylt å få på støttenett. Halvtørre planter har mykere greiner enn nylig vannede planter.

 

Kulturtid

Kulturtida er avhengig av pottetidspunkt, (lys) og temperatur.

Potter 7 – 9 uker

Ampler 8 – 12 uker

Gå tilbake