Impatiens New Guinea

Impatiens NG Paradise Yoco

Vekstkraft: 3
Antall i brett: 59
Leveringsuke: 6 - 12 og 14 - 16
Farge: Lyselilla/hvit

Last ned

Bilde

Dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Impatiens Ny Guinea

 

Jord

Bruk vanlig godt gjødsla torv, gjerne med innblanding av Perlite. En fordel med 1 % leire i torva, dette vil stabilisere pH og øke bufferegenskapene.

 

Potting

Potte:10-13 cm

Plantene må ut av emballasjen leveringsdagen, og bør pottes så snart som mulig.

 

Temperatur

Hold 20-220C i etableringsfasen, senk temperaturen til 16-18oC utover i kulturen. Lavere temperaturer vil gi en lengre kulturtid. For lav temperatur i starten gir for tidlig knoppsetting, og resultatet blir at en må plukke blomster før plantene er store nok for salg.

 

Gjødsling / vanning.

Hold plantene passe fuktige, ikke for våte eller for tørre. Impatiens har et stort vannforbruk.

 

Vann med reint vann i starten av kulturen til ledetallet er nede i 0,6-1,0 (ca 1 mnd), øk ledetallet i potta til 1,2 – 2,0 sist i kulturtida. Det er viktig at ikke ledetallet er over 1,0 i vekstperioden, det gir for store planter med dårlig blomstring. ”Buklete” blad er et tegn på for høyt ledetall i potta. Bruk forholdet 40 % kalksalpeter og 60 % fullgjødsel om sommeren og 50-50 om vinteren.

 

CO2 har en positiv virkning på vekst, 750-1000 ppm.

 

Topping

Det er vanligvis ikke nødvendig med topping i Impatiens, dersom man ikke ønsker store planter. Topping vil gi 3-4 uker lenger kulturtid og større planter.

 

Plantevern

Impatiens Ny Guinea kan angripes av bladlus og trips. Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av bladlus eller trips. Det kan også blåses ut rovmidd forebyggende mot trips. Ved bruk av både nyttedyr og kjemiske plantevernmidler, må du alltid sjekke om plantevernmidlene er skadelig for nyttedyrene.

Det anbefales en forebyggende sprøyting mot gråskimmel innen en uke etter potting.

 

Lys

Impatiens er lyskrevende, og tidlige hold må ha tilleggslys for å gi god kvalitet, 18-20 t. Det kan være aktuelt og bruke skygge i sterkt sollys ved lysinnstråling over 50.000 lux.

 

Vekstregulering

Normalt brukes lite vekstregulering. Negativ DIF har god effekt. Sprøyting med 10 ml Kompakt 5C eller 20-30 gram Alar per10 liter vann ved behov. Lite næring fram til to uker før salg.

 

Luftfuktighet

80-85%.

Gå tilbake