Argyranthemum Frutensces

LaRita Pink

Vekstkraft: 3
Antall i brett: 106
Leveringsuke: 5 - 12 og 14 - 16
Farge: Rosa, enkel

Last ned

Bilde

Dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Argyranthemum frutescens

 

Dana:

 

Jord:

Veksttorv, gjerne med innblanding av perlite.

 

Potte:

10 -12 cm.

 

Temperatur:

Stikking 20 °C, potting 18 – 20 °C. Senk til 15 – 17oC en uke etter topping.

 

Unngå for høy temperatur i knoppdanningsfasen, dette vil hindre knoppdanning, og det vil ta lang tid før plantene kommer med ny knopp.

 

Antall pr. m2:

Varierer med pottestørrelse, 30-35 planter /m2 (11 cm potter).

 

Luftfuktighet:

Høy luftfuktighet i starten på kulturen stimulerer bryting og vekst. Lav luftfuktighet i slutten hindrer strekningsvekst og gråskimmel. Høy luftfuktighet hindrer opptak av Ca og andre næringsstoff som er vanskelige å ta opp. Forsøk å holde RF på 70 – 85 % i 10 dager etter topping og deretter 50 – 60 %.

 

Gjødsling/vanning:

Ledetall i starten 2,5 og ned i underkant av 1,5 i slutten av kulturen.

Mye nitrogen i starten av kulturen. Senk nitrogengjødslinga i slutten av kulturen.

Høye nitrogentall i slutten av kulturen kan gi gjennomvoksing.

Vær obs slik at planten får nok tilgang på Ca, (luftfuktighet, forholdet K/Ca).

Ikke tørk plantene i etableringsfasen, det gir dårlig bryting.

 

pH: 5,0- 6,0. Jernmangel kan være et problem ved høy pH. Margeritt krever mye jern i næringsløsningen, 3 ppm er fint (ved LT 2,0)

 

CO2: 700 – 900 ppm. Vekstfremmende, men ikke noe krav.

 

Topping/bryting:

For å oppnå god bryting i plantene er det viktig at plantene er i god vekst og at ikke stiklingene er for store/gamle. Topp planta når den er ca 4 cm høy og ta bort 0,5 – 1,5 cm slik at den er ca 3 cm etter topping. Passe tidspunkt er ca en uke etter potting.

Lav luftfuktighet, spesielt i kombinasjon med høy temperatur gir dårlig bryting.

Dårlige lysforhold gir også dårlig bryting.

 

Plantevern

Margeritter (Argyranthemum frutescens) er utsatt for angrep av trips og bladlus. Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av trips og bladlus. Det kan også blåses ut rovmidd forebyggende mot trips. Ved bruk av både nyttedyr og kjemiske plantevernmidler, må du alltid sjekke om plantevernmidlene er skadelig for nyttedyrene.

 

Hærmygg er vanligvis ikke noe problem på friske planter. Men ved angrep av jordboende sopp, som for eksempel algesopp (Phytophthora og Pythium), kan det bli angrep av hærmygglarver på røttene. Det vannes da med nematoder mot hærmygg og med et aktuelt soppmiddel mot jordboende sopp.

 

Margeritter kan være utsatt for jordboende sopp. Det er derfor aktuelt med en vanning med soppmidler mot slike sopper ca. 2 uker etter potting. Sørg også for god hygiene og optimal dyrking for å redusere smittepresset av algesopp og andre jordboende sopper. Start med rene bord. Etter rengjøring kan bordene eventuelt også desinfiseres. Bruk et godt drenert dyrkingsmedium og pass på vanningen slik at plantene ikke blir stående våte over lenger tid.

 

Rett etter topping anbefales en forebyggende sprøyting mot gråskimmel. Enkelte sorter blant annet sortsgruppen “Crazy Daisy” er utsatt for meldugg. Disse sortene sprøytes med et plantevernmiddel mot meldugg ved begynnende angrep.

 

I følge vedlegg 4B i Forskrift om plantehelse skal margeritter kontrolleres (“4B kontroll) for de navngitte karantene skadegjørerne før plantene kan omsettes.

 

Lys:

Bruk 6.000 – 10.000 lux, i 10 -12 timer fram til topping og deretter 16 – 18 timer. Plantene må ha lang dag for å danne blomsterknopp.

 

Vekstregulering – vekstkurver:

Behovet for retardering vil variere etter lysforhold, temperatur osv. Det kan være vanskelig å vurdere tilveksten fra uke til uke i forhold til tidligere år og tenkt salgsstørrelse. Det er derfor viktig å ta målinger hver uke. Ved å ta slike målinger kan en kontrollere strekningsveksten fra uke til uke og ved å arkivere målingene kan en sammenlikne med vekst fra tidligere år. Ved å bruke vekstkurver kan man lettere styre veksten. Har du spørsmål angående vekstkurver å ta kontakt med G3 Ungplanter.

 

Vanning med Kompakt 5C

Vanning med 26 ml Kompakt 5C når skuddene er 0-3 cm etter topping. Gjenta behandlingen etter 1 uke, og seinere ved behov. For å oppnå tilstrekkelig effekt, må en trolig supplere med bruk av Bonzi.

 

Bonzi

Det er viktig at plantene er fuktige ved behandling, er de for tørre får en lett et ujevnt opptak, og virkningen av vanningen kan bli utilsiktet.

 

Brusevanning med Bonzi

Vann plantene 1 – 3 ganger alt etter innpottingstid, temperatur, gjødsling osv.

Første vanning 1-6 dager etter topping når skuddene er 0,5 – 1,0 cm lange. Det er viktig at plantene er godt oppvannet før de vannes med Bonzi.

Dosering: Brusevanning med 20-25 ml per 10 liter vann. Bruk ca 2,5 liter væske per m2 bord, og brus over plantene med reint vann etterpå for å få en bedre fordeling av middelet i potteklumpen. Det bør gå 10 til 14 dager mellom hver vanning.

Plantene bør ikke vannes etter at knoppene er synlige da Bonzi – behandlinga henger i etter utplanting og vil hindre vekst og utviklinga av plantene.

 

Sprøyting

Dose 30 – 50 ml/10 l vann. Sprøyting ved behov i slutten av kulturen. Sprøyting med den oppgitte dosen skader ikke blomsten.

 

Alar og Bonzi

Alar kan også brukes som retardering, men vær obs på at Alar er et systemisk middel som retarderer hele planta. Dose: 25 g/10 liter vann. OBS! For hver Alarsprøyting du gir, forsinker du blomstringstidspunkt med 5-7 dager, og blomstene kan bli små. Kun aktuelt tidlig. Sprøyting med Bonzi og Alar i blanding ga i forsøk dårlige planter.

 

Dropp

Et dropp på 6-7 grader er effektiv retardering. Start ikke før skuddene er 2 -3 cm lange, da tidligere dropp kan føre til dårlig og ujevn bryting.

 

Kulturtid/inntak

8 – 12 uker avhengig av innpotningstid, lys og temperatur. 10 – 12 uker tidlig og 8-9 uker til 17. mai.

 

Farga margeritter (inkl Maxie ol.)

 

Jord:

Veksttorv, gjerne med innblanding av Perlite.

 

Potting

Det anbefales en pottestørrelse på 11-14 cm.

 

Antall pr m2:

18-30 potter/m2. Plantene settes på avstand etter ca 5 uker.

 

Lys/temperatur:

De optimale lys og temperaturforhold er:

Kort dag fram til topping, deretter lang dag 16-18 timer, 16-18o C i 2-3 uker, seinere en temperatur på 14-15oC

 

Vanning/Gjødsling

Vannes med et ledetall på 1,8-2,5

PH 5,5-6,0

 

 

Retardering:

Vanning med Kompakt 5C

Vanning med 26 ml Kompakt 5C når skuddene er 0-3 cm etter topping. Gjenta behandlingen etter 1 uke, og seinere ved behov. For å oppnå tilstrekkelig effekt, må en trolig supplere med bruk av Bonzi.

 

Brusevanning med Bonzi.

Det er viktig at plantene er godt oppvannet før de vannes med Bonzi. Vann plantene 1 – 3 ganger alt etter innpottingstid, temperatur, gjødsling osv. Første vanning 1- 6 dager etter topping når skuddene er 0,5 – 1,0 cm lange. Andre vanning ca 2 uker etter topping og tredje vanning ca 3 uker etter topping. Bruk lavere dosering på de to siste vanningene

Dosering: Brusevanning med 20-25 ml per 10 liter vann. Bruk ca 2,5 liter væske per m2 bord, og brus over plantene med reint vann etterpå for å få en bedre fordeling av middelet i potteklumpen.

Plantene bør ikke vannes etter at knoppene er synlige da Bonzi – behandlinga henger i etter utplanting og vil hindre vekst og utviklinga av plantene.

 

Sprøyting med Bonzi

Dose 30 – 50 ml/10 l vann. Sprøyting ved behov etter siste vanning med Bonzi. Sprøyting med den oppgitte dosen skader ikke blomsten.

 

Stor variasjon i vekstkraft mellom de ulike sortene, og dermed stor variasjon i behov for vekstregulering.

 

Ellers dyrkes Daisy Crazy som vanlig Argyranthemum.

 

Retardering kraftigvoksende sorter (Grandaisy, Golden Butterfly, Sole Mio Imp)

Start rett etter bruddene er kommet ut selv om det ser ut som plantene ikke kommer til å strekke seg. Intensiv retardering i hele vekstperioden, ikke slutt for tidlig. Bruk samme dosering som for andre margeritter, men gjenta behandlingen oftere: Vanning 25 ml/10 liter vann, Sprøyting 30 – 60 ml/10 liter vann.

Lav temperatur etter bryting og/eller bruk Alar kan være aktuelt for å redusere strekningsveksten.

 

Det er viktig at andre vanning med Bonzi blir utført før plantene strekker seg (7-10 dager etter første vanning).

 

Gå tilbake