Verbena

Lascar® Ryby Red

Vekstkraft: 3
Antall i brett: 106
Leveringsuke: 2 og 5-14 og 16-17
Farge: Mørkerød

Last ned

Bilde

Dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Verbena

 

Jord

Bruk god, luftig torv med pH under 5,2.

Potting

Potte: 11 cm

Ampel: 25 cm

 

Temperatur

18oC de to første ukene etter potting, deretter senkes temperaturen gradvis ned til 12oC

Det blir bedre kvalitet og mindre retarderingsbehov hvis en har mulighet til å holde en lav temperatur etter etablering og gjerne toppe plantene en gang ekstra.

Gjødsling /Vanning

Bruk en næringsløsning med 50/50 kalksalpeter/fullgjødsel, gjerne med ekstra jerntilsetting (3 ppm jern ved ledetall 2.0). Høy pH og/eller lite jern gir lyse planter (mangelsymtomer). Ledetall 2-2,5 i starten og litt mindre mot slutten av kulturen.

Fuktigheten i potta og rundt planta har stor innvirkning på veksten, men plantene må ikke bli for tørre, da får en lett sviskade i bladene, dette gir innfallsport for gråskimmel.

Tørk ikke plantene i etableringsfasen, da tørking/pining i starten gir dårlig bryting. Plantene skal heller ikke være for våte seinere, det kan lett føre til rotdød og angrep av algesopp.

Topping

Ca 14 dager etter potting toppes plantene over 3-4 bladpar. To toppinger gir tettere planter og anbefales.

 

Plantevern

Verbena er utsatt for angrep av trips, bladlus og mellus (kvitfly). Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av trips, bladlus eller mellus. Det kan også blåses ut rovmidd forebyggende mot trips. Ved bruk av både nyttedyr og kjemiske plantevernmidler, må du alltid sjekke om plantevernmidlene er skadelig for nyttedyrene.

 

Det anbefales en forebyggende sprøyting mot gråskimmel innen en uke etter topping.

Verbena kan angripes av jordboende sopp. Det kan derfor være aktuelt med en vanning med soppmidler mot slike sopper ca. 2 uker etter potting. Enkelte sorter kan få angrep av meldugg. Disse plantene sprøytes med et plantevernmiddel mot meldugg ved begynnende angrep.

 

I følge Vedlegg 4B i Forskrift om plantehelse skal Verbena kontrolleres (“4B kontroll) for de navngitte karantene skadegjørerne før plantene kan omsettes.

 

Vekstregulering

Både Alar og Bonzi virker på Verbena. En kan bruke 20-40 gram Alar per 10 liter vann eller 10-40 ml Bonzi per 10 liter vann. Blanding av Alar 15-20 gram og Bonzi 10-20 ml/10 l vann kan sannsynligvis brukes. Tidlig sprøyting med Bonzi gir best effekt, men det kan sprøytes fram til synlig knopp.

 

Kravet til retardering varierer med temperatur, kulturtid, antall toppinger, lys, fuktighet og det er sortsavhengig. Alar utsetter blomstringen, og seine sprøytinger forlenger kulturtida. I en pottekultur er det ofte nødvendig å retardere dersom temperaturen kommer over 15-16oC. La ikke plantene vokse sammen dersom temperaturen og/eller fuktigheten er høy, topp dem heller en gang ekstra.

 

Lys

Vekstlys fremmer blomstringen. Under normale fuktighetsforhold tåler planta god lys og trenger ikke skygges.

 

Kulturtid

Potter: 9-11 uker. Ampel: 12-14 uker

Gå tilbake