Calibrachoa

MF Neo Red Yellow

Vekstkraft: 4
Antall i brett: 106
Leveringsuke: 5 og 12 - 14 og 16
Farge: Gul med røde nerver

Last ned

Bilde

Dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Calibrachoa

 

Jord

Bruk lett jord gjerne med innblanding av Perlite eller lignende. Start med lav pH i dyrkingsmediet, pH stiger normalt utover i kulturtida.

 

Potting

Ampel: 2 -3 småplanter

Potte: 11-15 cm, 1 småplante per potte.

 

Temperatur

Hold 20 – 22oC fra innpotting og to til tre uker fremover, temperaturen senkes ned mot 12 – 15oC i slutten av kulturtida.

Lav temperatur etter innpotting gir dårlig brytning og vekst. Høy temperatur i slutten gir mer strekningsvekst og behovet for retardering øker.

 

Vanning /gjødsling

Calibrachoa behøver mye næring, gi ledetall 2,0 – 2,5. Calibrachoa har lite bladverk, og plantene holdes passe fuktige i starten. For mye vann gir en kald jordklump som fører til dårlig vekst.

Kan være utsatt for klorose dersom den får mye vann eller står i hus med høy luftfuktighet.

Bruk vanlig gjødselblanding. Tilsett litt ekstra jern (3 ppm ved ledetall 2,0), planten er utsatt for jernmangel og får da lyse blad. Vær forsiktig med bladsprøyting med jern, det kan lett føre til sviskade. Hold pH mellom 5,0 og 5,5 for å unngå jernmangel. Unngå for våte planter med høyt ledetall tidlig i kulturen, dette kan føre til vekststopp. Sist i kulturtida tåler plantene lett opptørking.

NB! pH 5 til 5,5. Høy pH kan gi jernmangel

 

Topping

Plantene toppes normalt to ganger (anbefalt 2 ganger). To toppinger er nødvendig på ampler.

Første topping rett etter potting, andre topping to uker senere.

 

Plantevern

Calibrachoa er utsatt for bladlus og trips. Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av bladlus eller trips. Hærmygg er vanligvis ikke noe problem på friske planter. Ved angrep av jordboende sopp, som for eksempel algesopp (Phytophthora), kan det bli angrep av hærmygglarver på røttene. Det vannes da med nematoder mot hærmygg og med et aktuelt soppmiddel mot jordboende sopp.

 

Det anbefales en forebyggende sprøyting mot gråskimmel innen en uke etter topping

Calibrachoa kan også angripes av jordboende sopp. Det kan derfor være aktuelt med en vanning med soppmidler mot slike sopper ca. 2 uker etter potting.

 

Vekstregulering

To ganger topping øker antall brudd fra basis, gir bedre planter og reduserer behovet for vekstregulering. Sprøyting med 30 – 50 ml Bonzi per 10 liter vann ved behov, det er store individuelle forskjeller i vekst mellom sortene. Sprøyting med Alar og Bonzi i blanding: 25 gram Alar pluss 25 ml Bonzi per 10 liter vann.

Brusevanning med 25 ml Bonzi per 10 liter vann når skuddene er 7-10 cm etter siste topping, 2,5 liter væske per m2 bord. Dropp er effektivt. Behovet for veksthemming varierer også med temperatur. Planter i 11-12 cm potte trenger mer veksthemming enn ampelplanter.

 

 

Kulturtid

Ampel: 9 -13 uker

Potte, 11-15 cm: 7-11 uker

 

 

Gå tilbake