Bayersk hengenellik

Napoleon III

Vekstkraft: 3
Antall i brett: 83
Leveringsuke: 2-12
Farge: Mørk rosa

Last ned

Bilde

Dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Bayersk hengenellik

Jord

Standardjord gjerne med innblanding av Perlite. pH 5-6,5.

 

Potting

Bruk 11-12 cm potter.

Temperatur

15-18oC. I starten av kulturen mens plantene står i kort dag er det en fordel med temperatur på ca 15oC, det gir god brytning. Lave temperaturer under knoppdanning (lang dag) kan gi lang blomsterstilk.

 

Gjødsling

Gjødsles moderat med ledetall 2-3, ikke for mye nitrogen da dette kan gi løs vekst.

 

Antall pr m2

25-35 planter pr m2

 

Plantevern

Bayersk hengenellik er utsatt for angrep av trips. Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av trips. Det kan også blåses ut rovmidd forebyggende mot trips. Ved bruk av både nyttedyr og kjemiske plantevernmidler, må du alltid sjekke om plantevernmidlene er skadelig for nyttedyrene.

 

Innen en uke etter potting anbefales en forebyggende sprøyting mot gråskimmel. Plantene er også utsatt for angrep av jordboende sopp, blant annet Fusarium. Det er derfor aktuelt med en vanning med soppmidler mot jordboende sopp ca. 2 uker etter potting.

 

I følge Vedlegg 4B i Forskrift om plantehelse skal nellik kontrolleres (4B kontroll) for de navngitte karantene skadegjørerne før plantene kan omsettes.

 

Lys

Gi plantene kort dag (10 timer lys) i 2-3 uker etter innpotting for å få god bryting i plantene. Deretter lang dag, gjerne med tilleggslys 3.000 – 6.000 lux i 14-18 timer i døgnet. Planten er lyskrevende.

Bayersk hengenellik er en langdagsplante, blomstene induseres når planten dyrkes i lang dag.

Vekstregulering

Vanning med 26 ml Kompakt 5C når skuddene er 8-10 cm etter topping. Gjenta behandlingen etter 1 og 2 uker. For å oppnå tilstrekkelig effekt, må en trolig supplere med bruk av Bonzi.

 

Brusevanning med 10-25 ml Bonzi kan forsøkes. Plantene vannes når skuddene er ca 7 cm lange etter topping. Bruk ca 2,5 liter per m2 bord, brus gjerne over plantene med reint vann etterpå for å få Bonzi ned til rotsonen. Ved god vekst i plantene kan vanningen gjentas etter 2-3 uker. Seinere sprøytinger med 25-50 ml Bonzi per 10 liter vann, siste gang når blomsterstilkene er i ferd med å strekke seg.

Negativ DIF og DROP virker godt.

Kulturtid

Uten noe særlig vekstlys 75 – 100 dager.

Med vekstlys 65 – 90 dager.

 

Gå tilbake