Fuchsia x hybrida hengende

Pink Galore

Vekstkraft: 4
Antall i brett: 106
Leveringsuke: 5-12 og 14-17
Farge: Rosa

Last ned

Bilde

Dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Fuchsia

 

Jord

Standard torv med god drenering

 

Potting:

Potte: 11 – 15 cm

Ampel

 

Antall pr. m2:

20 – 30 stk

 

Temperatur:

Hold 20 °C dag og natt fra potting til en uke etter topping.

Deretter først ned til 18 °C og så videre ned mot 15 – 16 °C i slutten av kulturen.

2° C negativ DIF etter at bruddene er kommet ut. Kan dyrkes kaldt 12-14o C (hele veien), men må beregne 2-3 uker lenger kulturtid. Ved kald kultur er plantene mer utsatt for angrep av gråskimmel.

Prøv å unngå for høy temperatur i siste tiden før levering da dette hindrer knoppsettinga og det vil ta lang tid før plantene kommer med ny knopp. Uttørking i den samme perioden har trolig samme effekten.

Unngå positiv dif da dette fremmer strekningsvekst.

 

Luftfuktighet:

Høy luftfuktighet i starten på kulturen stimulerer bryting og vekst. Lav luftfuktighet sist i kulturen hindrer strekningsvekst og gråskimmel, dette er viktig med hensyn til å forebygge angrep av gråskimmel. Forsøk å holde 70 – 85 % RF i 10 dager etter topping og deretter 50 – 60 % RF.

Gjødsling/vanning:

Ledetall i starten opp mot 2,5 og ned i underkant av 1,5 i slutten av kulturen.

50 + 50 kalksalpeter og fullgjødsel. For å oppnå god bryting og vekst er det er viktig å ikke pine plantene i starten. Lite nitrogen og kalsium gir dårlig holdbarhet og planta blir mer utsatt for gråskimmel. La ikke plantene stå for våte den siste tiden i kulturen.

pH: 5,5- 6.5

 

Lys:

Fuchsia er en langdagsplante, gi kort dag for å holde plantene vegetative.

6.000 – 10.000 lux, 10 -12 timer lys fra potting til 1-2 uker etter topping og deretter 16 – 18 timer lys.

Under ugunstige forhold (mye nitrogen, høy temperatur og lite retardering) kan plantene vokse gjennom dersom det er lite lys i sluttfasen.

Store lysmengder og lite næringsopptak kan gi gule blad, lignende jernmangel.

 

Plantevern

Fuchsia kan angripes av trips, bladlus og mellus (kvitfly). Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av trips, bladlus eller mellus. Det kan også blåses ut rovmidd forebyggende mot trips. Ved bruk av både nyttedyr og kjemiske plantevernmidler, må du alltid sjekke om plantevernmidlene er skadelig for nyttedyrene.

 

Hærmygg er vanligvis ikke noe problem på friske planter. Ved angrep av jordboende sopp, kan det bli angrep av hærmygglarver på røttene. Det vannes da med nematoder mot hærmygg og med et aktuelt soppmiddel mot jordboende sopp.

 

Fuchsia er utsatt for angrep av gråskimmel. Sprøyt forebyggende mot gråskimmel rett etter topping og gjenta behandlingen ved behov. Unngå høy luftfuktighet. Vann tidlig på dagen slik at plantene rekker å tørke opp før kvelden. Unngå at plantene blir stående tett og sett plantene på avstand slik at det blir mindre fare for at det blir liggende vann på bladene og dermed spiring av gråskimmel.

 

 

Topping/bryting:

For å oppnå god bryting er det viktig at planten er i god vekst og at ikke stiklingen er for stor/gammel. Stiklinger som er harde bryter bare i toppen. Plantene toppes over 2-3 bladpar, eller under blomsten dersom det er blomst i småplantene.

To toppinger gir tettere planter, og kan være en fordel, særlig på tidligkultur.

Lav luftfuktighet spesielt i kombinasjon med høy temperatur gir dårlig bryting.

Dårlige lysforhold gir også dårlig bryting.

 

Vekstregulering:

Obs store sortsforskjeller med hensyn på retardering, se sortslista.

Plantene sprøytes med 30-40 g Alar per 10 l vann. Første sprøyting når skuddene er 1 til 2 cm lange etter siste topping. Behovet for retardering varierer fra 2 til 3 ganger i kulturen til 1 gang i uka avhengig av sort, temperatur, gjødsling, vanning osv. NB: Mye bruk av Alar seint i kulturen gir forsinket blomstring. Husk at det er store sortsforskjeller for retardering.

Når knoppene er i ferd med å utvikle seg, kan det være aktuelt å sprøyte 1-2 ganger med 25-50 ml Bonzi til kraftigvoksende sorter.

Gjentatte sprøytinger med Bonzi gir mange og små blomsterknopper.

Negativ DIF 2 til 3 grader og dropp på 6 til 7 grader gir effektiv veksthemning.

NB! ikke start dropp eller negativ DIF før bruddene er 2 cm lange

 

 

Kulturtid:

7 -12 uker

Gå tilbake