Bacopa

Scopia™ Gulliver Blue

Vekstkraft: 4
Antall i brett: 106
Leveringsuke: 8-12 og 14-16
Farge: Mørk blå

Last ned

Bilde

Dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Bacopa

 

Jord

Standardjord gjerne med innblanding av Perlite. pH 5-6.

Potting

Potte: 11-12 cm.

Ampel: Minimum 20-25 cm Blir absolutt best med stort voksemedium

Temperatur

Første 14 dager ca 18-20oC som gir rask start, deretter gradvis ned mot 14-16oC.

 

Gjødsling/vanning

Forholdsvis næringskrevende. LT 2-2,5, for mye nitrogen gir løse planter. Første vanning 70 % nitrogen og 30 % fullgjødsel, deretter 40 % nitrogen og 60 % fullgjødsel. Kan være utsatt for jernmangel, næringsløsningen kan med fordel tilsettes litt ekstra jern (3 ppm ved ledetall 2,0). Bacopa må ikke tørke, det fører til dårlig bryting og redusert kvalitet. Blomster og blader tørker da ut og det er mye jobb og plukke før salg.

 

Topping

Bacopa bør normalt toppes to ganger, og siden kan det være aktuelt å stusse enkelte skudd for å få en fin plante. Toppes to ganger mens skuddene er korte, slik at alle skudd kommer fra basis av planten.

 

Plantevern

Bacoba kan angripes av trips. Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av trips. Det kan også blåses ut rovmidd forebyggende mot trips. Ved bruk av både nyttedyr og kjemiske plantevernmidler, må du alltid sjekke om plantevernmidlene er skadelig for nyttedyrene.

 

Innen en uke etter topping anbefaler en forebyggende sprøyting mot gråskimmel. Bacoba kan angripes av jordboende sopp. Det kan derfor være aktuelt med en vanning med soppmidler mot slike sopper ca. 2 uker etter potting. Bruk et godt drenert dyrkingsmedium og pass på vanningen slik at plantene ikke blir stående våte over lenger tid.

 

Lys

Minst 5.000 lux i 14 t gir en god og tett plante. Tåler mye lys.

 

Vekstregulering

DIF og DROP gir god vekstregulering.

Alar: 20-40 g/10 liter vann, etter behov. Vær obs ved tidlig sprøyting kan en lett få stagnasjon i veksten dersom doseringen er for høy.

Sist i kulturtida kan det være aktuelt å sprøyte med 20-30 ml Bonzi per 10 liter vann.

Gå tilbake