Dahlia

Spesial Dalaya® Meena Kalea

Vekstkraft: 3
Antall i brett: 59
Leveringsuke: 8, 10, 12, 14, og 16
Farge: Hvit med lysegult senter

Last ned

Bilde

Dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Dahlia, ulike sortsgrupper

 

MIDI:

 

Jord

Grov torv med god drenering

 

Potting

Pottes i 10-12 cm potter, jo større potte, jo større blir plantene

 

Temperatur

17 -18 °C. Høyere temperatur gir løse planter og dårlig knoppsetting. Kan dyrkes kjøligere (12-15 °C) siste del av kulturtida, det gir kompakte planter uten behov for vekstregulering, men kulturtida blir forlenget.

 

Gjødsling/vanning

For tørr kultur gir svak tilvekst. Mye vann/brusing gir løs vekst, spesielt i mørke perioder.

Bruk normal gjødselblanding. Ledetall i potta rundt 2,0

pH: 5,5-6,2, Dahlia trives ikke i jord med lav pH.

 

Plantetetthet

25 -35 planter m2

 

Topping

Normalt ingen topping. Topping gir flere blomster og en jevnere blomstring, men en uke lenger kulturtid. Hvis det skal toppes, skal det gjøres over 3. bladpar for Midi – sortene.

 

Lys

Godt lys med god ventilasjon gir optimale kulturforhold.

Minimum 4.000 – 5.000 lux i 14 -15 timer, lengre dag kan gi lysskade i enkelte sorter. Dårlig lysforhold gir lenger kulturtid.

 

Retardering

Sprøyting med Alar 20-40 g/10 l vann. 1 – 3 ganger avhengig av temperatur/klima/lys mm.

Første sprøyting når plantene er 6-7 cm høye. Sprøyting med 20-50 ml Bonzi. Behovet for retardering varierer sterkt med vanningsprogrammet/temperatur/luftfuktighet og lys. Små potter gir små planter, store potter gir større planter.

 

Kulturtid

Kulturtida avhenger av pottetidspunkt, (lys) og temperatur og vil variere fra 4 – 9 uker

 

Plantevern

Se nedenfor

 

MAXI:

 

Dyrkes som Midi, med følgende unntak:

 

Potting

Potte 15 -19 cm

 

Topping

Normalt ingen topping. Topping gir flere blomster og en jevnere blomstring, men en uke lenger kulturtid. Dersom plantene toppes, skal det gjøres over 3. bladpar for Maxi.

 

Retardering

Avhengig av pottestørrelse bør Maxi – sortene retarderes oftere enn Midi. Plantene sprøytes med 20-40 gram Alar per 10 liter vann, eller med 25-50 ml Bonzi avhengig av veksten i plantene. Uten retardering vil Maxi fort kunne bli 60 cm høye i store potter.

 

Kulturtid

Kulturtida avhenger av pottetidspunkt, (lys) og temperatur og vil variere fra 7 – 10 uker

 

 

MYSTIC:

 

Dyrkes som Midi og Maxi, med følgende unntak:

 

Potting

Potte 2,5 – 7,5 liters potter

 

Topping

Mystic bør toppes to eller flere ganger rett etter innpotting. Plantene må få nok skudd fra basis før en lar skuddene begynne å vokse. Dominante skudd toppes en tredje gang om nødvendig. Det bør være minst 4 skudd fra basis av planten før toppingen avsluttes.

 

Retardering

Avhengig av pottestørrelse bør Mystic – sortene retarderes en del mer enn Maxi. Bruk Alar 30g/10 l vann i starten, seinere 30-50 ml Bonzi per 10 liter vann. Uten retardering vil Mystic fort kunne bli 60 – 100 cm høye i store potter.

 

Kulturtid

Kulturtida avhenger av pottetidspunkt, (lys) og temperatur og vil variere fra 7 – 10 uker

 

Plantevern (alle sorter)

Dahlia kan angripes av trips, bladlus, dvergmidd og snegler. Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av trips eller bladlus. Det kan også blåses ut rovmidd forebyggende mot trips. Ved bruk av både nyttedyr og kjemiske plantevernmidler, må du alltid sjekke om plantevernmidlene er skadelig for nyttedyrene.

Små angrep av dvergmidd er vanskelig å oppdage fordi midden er så liten (ca. 0,2 mm). Ved store angrep kan blad og blomster bli deformerte, korkaktige og bronsefarget. Forebyggende utsett med tripsrovmidd (N. cucumeris) mot trips har også effekt mot dvergmidd som f.eks. skuddtoppmidd. Ved synlig angrep sprøytes plantene med Vertimec minst 2 ganger med ca. en ukes mellomrom.

 

Det anbefales en forebyggende sprøyting mot gråskimmel rett etter potting og topping. Enkelte sorter er utsatt for meldugg og det sprøytes mot meldugg ved begynnende angrep.

Dahliaflekksot er observert på Maxi.

 

Gå tilbake