Osteospermum

Sunny Kaia

Vekstkraft: 3
Antall i brett: 59
Leveringsuke: 6 - 12 og 14 - 16
Farge: Lyserosa

Last ned

Bilde

Dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Osteospermum

 

Jord

Normalt gjødslet torv.

Leire i pottejorden er en fordel.

 

Potting

En plante i hver potte. 11 – 12 cm potter.

 

Temperatur.

Kan dyrkes ved forskjellige temperaturer.

16 -18 °C de to første ukene og trapp deretter ned til 10 -14 °C. Med lave temperaturer blir behovet for retardering redusert og knoppsettinga betydelig bedre.

De fleste nye sorter tåler høyere temperatur i sluttfasen uten at det går ut over utviklingen av knoppene.

 

Gjødsling / vanning

Tåler ikke uttørking. I perioder med godt lys (sol) må planten vannes daglig. Unngå overvanning i perioder med lite innstråling og lav temperatur i huset.

Ledetall ut fra blanderen: 1,5-2,0 avhengig av temperatur og lys.

Ledetall i potta 2-3 i starten og ned mot 1,5 i slutten. Bruk ikke for mye nitrogen etter etablering. Krøllete deformerte blad indikerer for høyt ledetall og dårlig næringsopptak.

pH 5,0-6,0.

CO2: 600 pm forbedrer vekst og kvalitet.

 

Topping/bryting

God bryting fra bunnen er viktig for å få en fyldig plante.

Topping ca en uke etter potting over 5-6 blad (dersom planten ikke er toppet før mottak).

Det er viktig at planten får nok lys, varme og næring etter potting for å få god jevn bryting.

 

Lys

Kan dyrkes uten tilleggslys, men vekstlys gir raskere og bedre induksjon, bedre kvalitet og korter ned kulturtida. 3.000 – 6.000 lux i 16 – 20 timer.

Skygge ved over 60.000 lux innstråling.

 

Luftfuktighet.

Bør ikke overstige 85 %.

Det er lett å få soppsykdom dersom luftfuktigheten blir for høy eller plantene står for tett.

 

Blomsterinduksjon.

Blomstene induseres ved lang dag. Godt lys og lav temperatur (12-14 grader) fremmer knoppdanningen.

Det er viktig at temperaturen ikke blir for høy den siste tiden før levering. Ved høy temperatur på slutten av kulturen vil det ta lang tid før plantene kommer med nye knopper etter utplanting. Vær oppmerksom på at til seine hold kan høy temperatur gir dårlig elelr manglende knoppdanning.

 

Vekstregulering

Behovet for retardering varierer med sort, temperatur, gjødsling og lys. Veiledningen er bygget på en kultur med god vekst i forholdsvis høy temperatur. Ved lavere temperatur kan behovet for retardering bli redusert. Vanning med Kompakt 5C er mest aktuelt.

 

Vanning med Kompakt 5C:

Kompakt 5C: Vanning med 26 ml Kompakt 5C når skuddene er 1-3 cm lange etter topping. Store sortsforskjeller, noen må vannes 2-3 ganger med redusert dose. For å oppnå tilstrekkelig effekt, må en trolig supplere med bruk av Bonzi til enkelte sorter.

 

Vanning med Bonzi

Plantene brusevannes 2 – 3 ganger alt etter innpottingstid, temperatur, gjødsling osv.

Dosering: Brusevanning med 20-25 ml per 10 liter vann. Bruk ca 2,5 liter væske per m2 bord, og brus over plantene med reint vann etterpå for å få en bedre fordeling av middelet i potteklumpen. Gjenta vanningen etter 2-3 uker og evt seinere ved behov. Vanning med Bonzi gjøres tidligst etter første vanning med kompakt 5C.

 

Sprøyting med Alar og Bonzi

Denne metoden er ikke utprøvd i praksis, men bør forsøkes etter rykking av plantene: Sprøyting med 5-10 g Alar + 20-30 ml Bonzi per 10 liter vann. Denne sprøytingen kan evt gjentas en gang, eller en kan forsøke å øke mengden Bonzi. Alternativt sprøyting med 50 ml Bonzi per 10 liter vann, det virker bra.

 

Plantetetthet

23-35 planter pr. m2

Planter dyrket ved lav temperatur kan stå tettere enn planter dyrket ved høy temp.

 

Plantevern

Osteospermum er utsatt for angrep av trips, bladlus og mellus (kvitfly). Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av trips, bladlus eller mellus. Det kan også blåses ut rovmidd forebyggende mot trips. Ved bruk av både nyttedyr og kjemiske plantevernmidler, må du alltid sjekke om plantevernmidlene er skadelig for nyttedyrene.

Hærmygg er vanligvis ikke noe problem på friske planter. Ved angrep av jordboende sopp, kan det bli angrep av hærmygglarver på røttene. Det vannes da med nematoder mot hærmygg og med et aktuelt soppmiddel mot jordboende sopp.

Det anbefales en forebyggende sprøyting mot gråskimmel før kjøling.

 

Kulturtid

8 – 13 uker avhengig av sort og kulturopplegg

Gå tilbake