Impatiens Sunpatiens

SunPatiens® Compact Orchid Blush

Vekstkraft: 3
Antall i brett: 59
Leveringsuke: 10,12,14
Farge: Lys Lilla

Last ned

Bilde

Dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Nemesia x hybrida

Nemesia

 

Jord

Veksttorv av god kvalitet, med innblanding av Perlite

 

Potting

11-12 cm potter

 

Temperatur – kulturtid

Hold 18-20oC etter innpotting. Et par uker etter potting senkes temperaturen trinnvis til 12-15oC. Kan dyrkes kaldt (10-12oC), dette forlenger kulturtida med et par uker.

Kulturtida er 7-11 uker fra innpotting avhengig av temperatur, lysforhold, tidspunkt for innpotting og pottestørrelse.

 

Gjødsling/vanning

Nemesia skal holdes jevnt fuktige, ikke la plantene tørke mellom hver vanning. Næringsbehovet er middels stort, bruk LT 1,8 – 2,0. Svært høgt ledetall og /eller våte planter kan føre til problem med opptak av næring og angrep av sopp i røttene. pH i torva bør være 5 – 5,5. Nemesia krever mye jern i næringsløsningen (3 ppm ved ledetall 2,0).

 

Topping

Plantene toppes mykt en gang 1-2 uker etter potting, de toppes under evt knopp i småplantene. Toppingen gjentas en gang til ved behov. Lange skudd kan klippes tilbake ved behov, plantene kommer raskt igjen etter nedklipping.

 

Plantevern

Nemesia er utsatt for angrep av trips og bladlus. Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av trips eller bladlus. Det kan også blåses ut rovmidd forebyggende mot trips. Ved bruk av både nyttedyr og kjemiske plantevernmidler, må du alltid sjekke om plantevernmidlene er skadelig for nyttedyrene.

 

Det anbefales en forebyggende sprøyting mot gråskimmel 1-2 uker etter potting.

Nemesia kan angripes av jordboende sopp. Det kan derfor være aktuelt med en vanning med soppmidler mot slike sopper ca. 2 uker etter potting.

Enkelte sorter er utsatt for meldugg. Disse plantene sprøytes med et plantevern-middel mot meldugg ved begynnende angrep.

 

Lys

Godt vekstlys gir rask og god vekst i plantene, plantene skal ikke skygges. Lav temperatur og mye lys gir god kvalitet.

 

Vekstregulering

Dropp har god effekt. Ved moderat dyrkingstemperatur er det mindre behov for vekstregulering. Ved behov kan plantene sprøytes med 20-30 gram Alar eller 20-40 ml Bonzi per 10 liter vann. Store forskjeller i vekstkraft mellom sortene.

 

Gå tilbake