Pelargonium Hortorum

Sunrise XL® Elara

Vekstkraft: 3
Antall i brett: 103
Leveringsuke: 6 - 12 og 14 - 16
Farge: Rød

Last ned

Bilde

Dyrkningsveileder

 

 

Dyrkningsveiledning for Pelargonium x hortorum (Hagepelargonium)

 

Hagepelargonium kalles også Pelargonium Zonale

 

Jord

Bruk vanlig god gjødsla torv. pH 5,5 – 6.

 

Potting

Hus/bord må være klargjort, slik at plantene kan bli tatt hånd om med en gang. Plantene må ut av emballasjen leveringsdagen, og bør pottes så snart som mulig.

Dekking med agrylduk kan være aktuelt ved potting i sterk sol, men ikke la duken ligge for lenge på. Plantene pottes grunt, unngå at vekstpunktet kommer under pottekanten, dette for å unngå angrep av gråskimmel.

 

Temperatur

Start med 18-22oC fra innpotting og reduser til 16oC i slutten av kulturen. Lav temperatur reduserer strekningsveksten effektivt, og plantene får bedre bladtegninger. Dyrking ved lav temperatur forlenger kulturtida noe.

 

Kald kultur:

Etablering av plantene i 3 uker ved 18-22oC, gi veksthemming som vanlig. Senk temperaturen ned mot 11-12oC etter rykking. Dersom plantene dyrkes kaldt, er behovet for retardering svært lite, plantene sprøytes kun dersom det er behov. Plantene må ikke være for våte ved lave temperaturer, og pass på at plantene får nok næring. Hev temperaturen før salg, enten ved å gi varme og lys eller ved hjelp av solvarme og lys. Vær obs på at faren for angrep av gråskimmel øker ved lave temperaturer og våte planter.

 

Luftfuktighet

Ikke over 80 %.

Blir luftfuktigheten for høy, fører dette til for sterk strekningsvekst, og øker faren for angrep av gråskimmel. Høy luftfuktighet er ugunstig med tanke på lagringskvaliteten.

 

Gjødsling / vanning.

Hold plantene jevnt fuktige (ikke for våte eller tørre).

Pelargonia krever forholdsvis mye næring. Gi gjerne plantene en overvanning med kalksalpeter ved innpotting, ledetall 1,2 – 1,5.

Vær forsiktig med vanningen de første 10 dagene etter potting, men la ikke plantene tørke opp. Tørre planter/tørr kultur fører til mye knopp tidlig i kulturen. Bruk ikke tørking som veksthemming.

 

Det er svært viktig at plantene får nok næring i startfasen. God næringstilgang vil stimulere bryting og bladproduksjon.

 

Start med et ledetall på 2,0 i gjødselvannet.

Ledetallet i potta bør være 2 – 3 i starten av kulturen, og ca 2 på ferdige planter. Ligger ledetallet for høyt på salgsferdige planter, kan dette føre til rotskader dersom planta blir utsatt for tørke/stress under transport/lagring/planting.

Planter med røde blad og eller råte i knoppene er i mange tilfeller dyrket for tørt og gjerne med lavt ledetall.

 

pH bør ligge mellom 5,5 og 6,5 (høy pH hindrer blant annet jernopptaket).

 

Det er svært viktig at plantene ikke tørker opp i sluttfasen, spesielt viktig dersom det er varmt. Dersom dette skjer vil røttene ta skade.

 

Plantetetthet/rykking

Plantene kan stå pottetett i to til tre uker etter potting, men i tilvekstperioden bør de rykkes før eller rett etter sammenvoksing.

Salgsferdige planter: 25 – 32 planter/m2 (20 planter/m2 ved god plass)

 

Topping/pinsering

Det er normalt ikke nødvendig å toppe plantene dersom de får godt med lys og god plass. Hvis hovedskuddet begynner å strekke seg, må planten toppes.

Enkelte kraftigvoksende sorter (for eksempel noen retrosorter) behøver topping.

 

Fjern knopp i vekstfasen, dersom dette ikke blir gjort, blir veksten redusert og planten blir ofte for liten. De første blomstene vil i alle tilfelle visne før planten er salgsferdig.

Det går ca 2-3 uker fra siste gangen det blir plukket blomster til planten er salgsferdig.

Ved forsinket salg, er det viktig at en plukker blomstene av i tide, elles blir plantene fort forringet i kvalitet. Overblomstra planter har ingen nye knoppanlegg, og det vil ta lang tid før de kommer tilbake med nytt flor.

 

Plantevern

Hagepelargonium vanligvis lite utsatt for skadegjørere, men kan angripes av bladlus. Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av bladlus.

Det anbefales en forebyggende sprøyting mot gråskimmel innen en uke etter potting.

 

I følge Vedlegg 4B i Forskrift om plantehelse skal hagepelargonium kontrolleres (“4B kontroll) for de navngitte karantene skadegjørerne før plantene kan omsettes.

 

Lys

Sørg for maksimale lysforhold (reine ruter/plater)

Gi tilleggsslys 16 – 20 timer i døgnet. Lysmengde opp til 10.000 – 12.000 lux gir god vekst og bryting.

Det kan være aktuelt å bruke skygge i slutten av kulturen i sterkt sollys. Dette for å unngå sviskade i blomsten og skade på røttene på grunn av for varme potter.

 

Vekstregulering

Kompakt 5C: Sprøyting med 20 ml Kompakt 5C, gjentatte sprøytinger avhengig av veksten i plantene. Alternativt sprøytes plantene ved behov med 10-20 ml Bonzi per 10 liter vann. Kraftigvoksende sorter behøver mest, samt flest sprøytinger. Ikke gi for mye veksthemming mens plantene er små.

Vurder veksten i planten før første sprøyting. Når en ser at plantene begynner å vokse må en inn og sprøyte så fort som mulig. Svakvoksende sorter må ikke sprøytes for tidlig.

Plasser sorter med lik vekst sammen og det er lettere å følge opp med individuell veksthemming, se sortsliste med voksekraft. Senere sprøytinger avhenger av sort og vekst. Når de unge bladene begynner å strekke seg over planten (lang bladstilk), må det sprøytes med en gang.

Dyrking i lav temperatur reduserer behovet for vekstregulering vesentlig.

 

Bruk av holdbarhetsmiddel

Sprøyt med STS to ganger i kulturen med ei ukes mellomrom. Første sprøyting på store knopper, siste sprøyting når det viser farge i de første blomstene. Fare for sviskade dersom det blir sprøyta i åpen blomst, spesielt dersom det blir sprøytet til dryppunkt. Etter sprøyting må plantene stå minst tre dager før de blir pakket.

Dose: 0,25 mM, 100 l/daa.

 

Bruk av STS forlenger levetiden til blomstene og reduserer gulningen på bladverket under lagring, transport og salg.

 

Kulturtid

Kulturtida avhenger av pottetidspunkt/topping.

Tidlig innpotting (uke 5) gir en kulturtid på 8 – 10 uker.

Vanlig innpottingstidspunkt (uke 8 – 13) gir en kulturtid på 6-8 uker, og plantene er ferdige i mai. Kulturtida varierer og med hvor gode lysforhold det er i veksthuset, dyrkingstemperatur, værforhold, osv.

Jo bedre lysforhold, jo bedre vekst. Kulturtida er også sortsavhengig.

 

 

Dyrkingsveileding Pelargonium peltatum (Hengepelargonium)

 

Dyrkningsveiledningen til hagepelargonium kan følges på de fleste punkt med noen få unntak.

NB! Det er viktig at de helhengende sortene får godt med næring og riktig temperatur, ca 19-21° C for å sikre god vekst og god bryting i starten av kulturen.

 

Inntak/kulturtid.

Inntak uke 6 – 11. Kulturtid 7 – 10 uker.

Det tidligste inntaket gir den lengste kulturtida. Gode lysforhold er med på å korte ned kulturtida. Kulturtida på halvhengende sorter er ca en uke lenger enn helhengende sorter.

Det er også forskjeller i utviklingstid i de halvhengende sortene.

 

Topping

De fleste sortene må toppes, dette gjøres så snart som mulig over 3 – 5 blad.

 

Oppbinding med peltaklip

Tidspunkt: Når planta er så stor at skuddene kommer over den øverste ringen på Peltaclipen.

 

Plantevern

Hengepelargonium er svært utsatt for angrep av trips. Plantene kan også angripes av bladlus. Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av trips eller bladlus. Det kan blåses ut rovmidd forebyggende mot trips. Ved bruk av både nyttedyr og kjemiske plantevernmidler, må du alltid sjekke om plantevernmidlene er skadelig for nyttedyrene.

Gå tilbake