Pottenellik

Supertrouper@ Macy

Vekstkraft: 3
Antall i brett: 144
Leveringsuke: 5-12 og 14-16
Farge: Rosa

Last ned

Bilde

Dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Pottenellik

 

Veiledningen gjelder for seriene Supertrooper og Colores.

 

Jord

Standardjord, gjerne med innblanding av Perlite. pH 5-6.

 

Potting

Pottenellik: Pottes i uke 2-8 i 9-11 cm potter. 60-70 potter/m2. Eventuelt kan det pottes tre småplanter i en større potte (14-15 cm) for å lage et større produkt.

 

Temperatur

Første 3-4 ukene ca 18-20oC som gir rask start, deretter gradvis ned mot 13-15oC.

Et kulturopplegg med høy temperatur i starten inntil planten har etablert seg og deretter ned mot 12 oC gir god kvalitet men tar lang tid

Kulturtida varierer fra 9 til 20 uker, avhengig av temperatur og kulturopplegg.

 

Gjødsling

Forholdsvis næringskrevende. LT 2-2,5, for mye nitrogen gir løse planter Første vanning 70 % Calcinit og 30 % fullgjødsel, deretter 40 % Calcinit og 60 % fullgjødsel. Hold plantene på den tørre siden.

 

Topping

Toppes etter 10-14 dager over 5-8 bladpar. Utover i kulturen må en ”stusse” skudd med blomsterknopp. Dette må gjøres til en har en plante med god bryting fra basis.

 

Lys

Godt vekstlys (over 5.000 lux) i 14 – 18 t gir en god og tett plante. Tåler mye lys.

KD (10 timer lys) fram til topping gir bedre bryting fra basis.

 

Plantevern

Pottenellik er utsatt for angrep av trips. Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av trips. Det kan også blåses ut rovmidd forebyggende mot trips. Ved bruk av både nyttedyr og kjemiske plantevernmidler, må du alltid sjekke om plantevernmidlene er skadelig for nyttedyrene.

 

Innen en uke etter potting/topping anbefales en forebyggende sprøyting mot gråskimmel. Plantene er også utsatt for angrep av jordboende sopp, blant annet Fusarium. Det er derfor aktuelt med en vanning med soppmidler mot jordboende sopp ca. 1-2 uker etter potting.

 

I følge Vedlegg 4B i Forskrift om plantehelse skal nellik kontrolleres (4B kontroll) for de navngitte karantene skadegjørerne før plantene kan omsettes.

 

Vekstregulering

Det er store sortsvariasjoner når det gjelder vekst og behov for retardering, noen sorter behøver ingen retardering.

Vanning med 26 ml Kompakt 5C når skuddene er 3-5 cm etter siste topping, gjenta til sterkvoksende sorter ved behov, evt suppler med Bonzi.

Bonzi: Sprøyting 20 – 50 ml/10 liter vann NB! Store sortsforskjeller. Start med den svakeste dosen mens plantene er små, dosen øker etter hvert som plantene blir større.

DROPP er anbefalt, 5-6 grader DROPP i 5t fra kl 04.00. Ved bruk av DROPP og moderat temperatur reduseres behovet sterkt for annen veksthemming.

Gå tilbake