Trixi

Trixi® Jelly

Vekstkraft:
Antall i brett: 50
Leveringsuke: 6 - 12 og 14 - 16
Farge: Lys blå, Gul, Orange

Last ned

Bilde

Dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Trixi

Trixi – Calibrachoa

Trixi – Lobelia

Trixi – Verbena

Trixi – Bacopa

Trixi – Kulturmiks

 

Jord

Standardtorv av god kvalitet, gjerne med innblanding av Perlite.

 

Potting

12 – 14 cm potter – ampel – 2 liter

 

Temperatur – kulturtid

Hold 20-22oC etter innpotting. Et par uker etter potting senkes temperaturen trinnvis til 15-18oC, noe lavere for miks som inneholder Lobelia og Verbena. For Calibrachoa holdes høy temperatur de første 4-5 ukene etter potting.

 

Gjødsling/vanning

Trixi vil ha jevn fuktighet i mediet, la plantene tørke litt mellom hver vanning, men ikke la dem bli for tørre. Næringsbehovet er middels stort, bruk LT 1,8 – 2,0. Svært høgt ledetall og /eller våte planter kan føre til problem med opptak av næring og dårlige røtter. pH i torva bør være 5 – 6. Tilsett ekstra jern, det bør være 3 ppm jern i næringsløsningen ved ledetall 2,0.

 

Topping

Plantene toppes normalt en gang, Calibrachoa og Lobelia toppes normalt to ganger. I blandingene med kulturmiks må enkelte planteslag toppes flere ganger for ikke å dominere for mye.

 

Plantevern

Trixi er utsatt for angrep av bladlus og trips. Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av bladlus eller trips. Det kan også blåses ut rovmidd forebyggende mot trips. Ved bruk av både nyttedyr og kjemiske plantevernmidler, må du alltid sjekke om plantevernmidlene er skadelig for nyttedyrene.

 

Det anbefales en forebyggende sprøyting mot gråskimmel 1-2 uker etter potting.

Trixi kan angripes av jordboende sopp. Det kan derfor være aktuelt med en vanning med soppmidler mot slike sopper ca. 2 uker etter potting.

 

 

Lys

Godt vekstlys gir rask og god vekst i plantene, plantene skal ikke skygges

 

Vekstregulering

Dropp har god effekt. Ved moderat dyrkingstemperatur er det mindre behov for vekstregulering. Flere toppinger gir flere brudd og mindre behov for vekstregulering. Plantene sprøytes med 20-30 gram Alar eller 20-30 gram Bonzi når de er i god vekst etter topping. Enkelte planteslag i kulturmiks kan lett få for mye veksthemming (eks Bacopa), unngå bruk av Bonzi til Bacopa og Lobelia. Ampelplanter behøver normalt lite vekstregulering.

Trixi Calibrachoa i 12 cm potter kan brusevannes med 20-25 ml Bonzi når skuddene er 8-10 cm etter siste topping. Bruk ca 2,5 liter væske per m2 bord.

 

Kulturtid

Kulturtida er 7-12 uker fra innpotting avhengig av kultur, temperatur, lysforhold, tidspunkt for innpotting og pottestørrelse.

 

Gå tilbake