Chrysanthemum

Snowland

Vekstkraft:
Antall i brett: 280
Leveringsuke: 10,12,14,16
Farge: Hvit

Last ned

Bilde

Dyrkningsveileder

Dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning Chrysanthemum Paludosum

Puslingkrage – småkrage

Jord

Veksttorv av god kvalitet

Potting

10-11 cm potter

Temperatur – kulturtid

Dyrkingstemperaturen bør ligge på 18-20oC 2-3 uker etter innpotting. Når sideskuddene dannes, senkes temperaturen til 12-16oC.

Kulturtida er 7-11 uker fra innpotting avhengig av lys og temperatur.

Gjødsling/vanning

Puslingkrage er ikke kravstor. Næringsbehovet er middels stort, bruk LT 1,8 – 2,0. Svært høgt ledetall og /eller våte planter kan føre til problem med opptak av næring. Ved kald kultur reduseres behovet for vanning, men ikke behovet for næring, ledetallet bør da være 2-2,5.

pH 5 – 5,5

Topping

Plantene toppes normalt ikke, og topping forlenger kulturtida. Plantene selges normalt når senterknoppen er åpen og knoppene på sideskuddene er i ferd med å komme ut.

Plantevern

Etter potting anbefales en forebyggende sprøyting mot sopp, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres 1-3 uker etter potting. Puslingkrage er utsatt for trips, og det anbefales sprøyting med Vertimec 1-2 ganger etter topping. Heng opp gule limfeller og sjekk dem for trips

Lys

Godt vekstlys gir rask og god vekst i plantene.

Vekstregulering

Puslingkrage krever ganske mye veksthemming for ikke å bli for høge. Gjentatte sprøytinger med 3-4 promille Alar, evt 3 promille Bonzi. Vanning med 0,4 % CCC kan forsøkes, gjerne kombinert med sprøyting med Alar.

 

Gå tilbake