Strukturplanter

Plectrantus Variegata

Vekstkraft: 4
Antall i brett: 106
Leveringsuke: 6-14 og 16
Farge: Grønn m hvit kant

Last ned

Bilde

Dyrkningsveileder

Dyrkingsveiledning for Plectranthus fruticosus

Møllplante – Plectranthus

 

Jord

Veksttorv av god kvalitet, god drenering er viktig, tilsett gjerne Perlite

 

Potting

11-13 cm potter – ampel

 

Temperatur – kulturtid

Hold 16-18oC etter innpotting. 3-4 uker etter potting senkes temperaturen trinnvis til 12-16oC.

Kulturtida er 7-13 uker fra innpotting avhengig av temperatur, lysforhold, tidspunkt for innpotting og pottestørrelse.

 

Gjødsling/vanning

Plectranthus må holdes jevnt fuktige hele tida, plantene må ikke tørke, det fører til skade i bladene. Næringsbehovet er stort, bruk LT 2,0 – 2,2. Svært høgt ledetall og /eller våte planter kan føre til problem med opptak av næring, dårlige røtter og ujevne planter.

pH i torva bør være 5 – 6.

 

Topping

Plantene toppes normalt en gang, dersom en ønsker en bedre forgreining, toppes plantene en gang til.

 

Plantevern

Plectranthus er utsatt for angrep av bladlus. Sjekk gule limfeller og planter regelmessig (helst en gang i uken) og sprøyt ved angrep av bladlus.

Det anbefales en forebyggende sprøyting mot gråskimmel 1-2 uker etter potting.

 

Plantene er følsomme for skade av plantevernmidler. Det bør derfor prøvesprøytes først på noen få planter for å se om plantevernmiddelet kan gi skade på plantene.

 

Lys

Godt vekstlys gir rask og god vekst i plantene, plantene skal ikke skygges

 

Vekstregulering

Veksthemming er normalt ikke nødvendig da en ønsker en sterk vekst i plantene. Sprøyting med 20-30 gram Alar eller 20-30 ml Bonzi per 10 liter vann ved behov.

 

Gå tilbake