Om oss

I 1998 ble G3 Ungplanter stiftet som eget selskap, men som mange vet så startet G3 Ungplanter lenge før det. Det var gründer Reidar Ljones som i 1992, sammen med Torbjørn Ljones og Mikjel Valland, som begynte med å følge opp kundene tettere enn det hadde vært vanlig tidligere.

Kristiansen Gartneri gikk tidlig inn i samarbeidet, og i 1999 ble produktspekteret ytterligere utvidet da Funderud kom til med sine pluggplanter.

G3 Ungplanter består i dag av Ljones-, Kristiansen-  og Funderud Gartneri.
Gartneriene har ulike hovedoppgaver ; Funderud leverer frøformerte pluggplanter, Kristiansen leverer stiklingsformerte småplanter, Ljones lager urota stiklinger,  i tillegg rota småplanter av julestjerner og Begonia.

G3-gruppen har vært et vellykket samarbeid og hatt stor vekst fra der vi startet og fram til dagens nivå.

G3 Ungplanter har alltid hatt tett dialog med det Europeiske blomstermarkedet. Vi må markere Norge på det Europeiske kartet for at vi skal kunne få de riktige avtalene på de produktene som passer for den norske gartner og det norske klima.

G3 Ungplanter legger ned et betydelig arbeid i å teste nye sorter hvert år. Vi har vårt eget prøvefelt i Grimstad der vi prøver ut omlag 1500 sorter hvert år. Dette er et av de største utplantningsfeltene i Europa! I tillegg tester vi planter på prøvefelt flere andre steder i Norge med ulikt klima og værforhold. En viktig del av utprøvingen foregår også i egne gartnerier, og hos kunder. På denne måten finner vi frem til de flotteste sortene som er best tilpasset Norske forhold!

Vi ser at Norge er et av de landene med størst utvalg av sommerblomster basert på lokal produksjon. Dette mener vi er det den norske gartner må beholde som sitt varemerke. G3 Ungplanter jobber for at norsk produksjon fortsatt skal være dominerende, og reiser rundt både i inn- og utland for finne nye produksjonsmetoder og nye sorter.
G3 Ungplanter jobber i tett dialog med våre grossister. Norske småplanteforhandlere er et viktig bindeledd mellom oss og våre kunder.  Kunnskapen og kompetansen hos våre forhandlere bidrar til et positivt resultat for våre kunder.
G3 hadde tidligere en stor egen organisasjon. Denne har vi bygget ned og lagt oppgaver som tidligere ble utført sentralt til de enkelte gartneriene. Dette har gitt oss en mye mer effektiv og fleksibel organisering. Noen eksempler: Administrative oppgaver og regnskap blir gjort hos Ljones, dataløsninger, vareregister, lister og systematisering ordnes hos Kristiansen. Funderud administrerer import og videreforsendelser.

Våre forhandlere har styrket sin posisjon og de gjør mer av salgsarbeidet.
Vårt slagord er «Spesialist på norske forhold» Dette betyr at vi gjør alt vi kan for å tilpasse oss det norske klima slik at plantene våre holder kvaliteten hele sommeren. Vi tester alle nye sorter i vårt prøvefelt hos Kristiansen Gartneri før de settes på sortslisten.

Vi har norske morplanter av så mange kulturer som mulig og vi starter disse på rent elitemateriale.

Import gjøres kun fra de aller beste leverandørene, og vi har nitid kontroll i egne gartnerier. Egenkontroll, jevnlig kontroll fra Veksthusringen og tett samarbeid med Mattilsynet.
G3 Ungplanter møter fremtiden med de beste sortene for det norske markedet!